13. Nov 2020 10:29

Technické služby na novom sídle

Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza nájdete na novej adrese. Z komerčných priestorov na Košovskej ceste sa spoločnosť presťahovala do mestských priestorov na Mariánskej ulici 17.

Technické služby sú mestská spoločnosť, ktorá spravuje verejné priestory a majetok mesta Prievidza. Pod jej správou je mestská zeleň, verejné osvetlenie a svetelná signalizácia, parkoviská, športové areály, údržba miestnych komunikácií, cintoríny a ďalšie verejnoprospešné aktivity. V prípade záujmu o vybavenie rôznej agendy môžu ľudia navštíviť nové sídlo Technických služieb na Mariánskej ulici 17 vedľa základnej školy.

Hlavným dôvodom presťahovania spoločnosti z komerčných do mestských priestorov je úspora finančných prostriedkov. „Je to prvý krát v histórií tejto mestskej spoločnosti, že bude pôsobiť v priestoroch, ktoré patria mestu Prievidza, nie komerčnému vlastníkovi. Doteraz spoločnosť platila nájomné vo výške cca 13 tis. € ročne vrátane energií súkromnej spoločnosti. To, že spoločnosť bude sídliť v mestských priestoroch, vytvorí priestor na úsporu finančných prostriedkov,“ vysvetľuje prínos zmeny primátorka Prievidza Katarína Macháčková. Nájomný vzťah bol daný dá sa povedať nevypovedateľným zmluvným vzťahom ešte z roku 2008.

„Zmena sídla mestskej spoločnosti má aj ten prínos, že rekonštrukciou vnútorných priestorov, došlo k zveľadeniu mestského majetku,“ uzatvára primátorka Macháčková.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…