17. Feb 2023 12:49

Štruktúra obyvateľov Prievidze

Štatistický úrad SR zverejnil na svojom webovom sídle www.scitanie.sk vybrané výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahujú údaje zisťované počas sčítania bola polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 vychádzalo z konceptu kombinácie údajových zdrojov (údajov od obyvateľov a údajov z administratívnych zdrojov) a z hľadiska formy bolo plne elektronickým sčítaním. Obe charakteristiky mali a majú výrazný dopad na proces zberu údajov a ich spracovanie. Projekt však od začiatku počítal aj s inovatívnymi zmenami pri šírení získaných údajov.

Pre zistenie údajov za konkrétne mesto/ obec je potrebné využiť dátový produkt MOJA OBEC.

O obyvateľoch je pripravených 21 základných údajov. Ide o počet obyvateľov na trvalý pobyt, hustotu obyvateľstva, počet štátnych občanov a počet cudzincov, vekovú štruktúru, vzdelanostnú štruktúru, 3 najpočetnejšie náboženské vyznania a štruktúru podľa rodinného stavu.

Údaje o domoch zahŕňajú počet domov, rodinných a bytových domov, počet domov vo vlastníctve fyzickej osoby a vybavenosť domov vodovodnou prípojkou v dome z verejnej siete, plynovou prípojkou, prípojkou na kanalizačnú sieť a počet obnovených domov. Čiže 8 základných údajov. Údaje o bytoch obsahujú 7 základných údajov, menovite počet bytov, počet bytov v rodinných domoch a v bytových domoch, počet obecných bytov, priemernú podlahovú plochu bytu a počet bytov s vodovodom zo spoločného zdroja a počet bytov vykurovaných plynom

Výsledky za mesto Prievidza nájdete tu: SODB2021 – Obec (scitanie.sk)

Zdroj: www.scitanie.sk

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…