17. Feb 2023 12:49

Štruktúra obyvateľov Prievidze

Štatistický úrad SR zverejnil na svojom webovom sídle www.scitanie.sk vybrané výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahujú údaje zisťované počas sčítania bola polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 vychádzalo z konceptu kombinácie údajových zdrojov (údajov od obyvateľov a údajov z administratívnych zdrojov) a z hľadiska formy bolo plne elektronickým sčítaním. Obe charakteristiky mali a majú výrazný dopad na proces zberu údajov a ich spracovanie. Projekt však od začiatku počítal aj s inovatívnymi zmenami pri šírení získaných údajov.

Pre zistenie údajov za konkrétne mesto/ obec je potrebné využiť dátový produkt MOJA OBEC.

O obyvateľoch je pripravených 21 základných údajov. Ide o počet obyvateľov na trvalý pobyt, hustotu obyvateľstva, počet štátnych občanov a počet cudzincov, vekovú štruktúru, vzdelanostnú štruktúru, 3 najpočetnejšie náboženské vyznania a štruktúru podľa rodinného stavu.

Údaje o domoch zahŕňajú počet domov, rodinných a bytových domov, počet domov vo vlastníctve fyzickej osoby a vybavenosť domov vodovodnou prípojkou v dome z verejnej siete, plynovou prípojkou, prípojkou na kanalizačnú sieť a počet obnovených domov. Čiže 8 základných údajov. Údaje o bytoch obsahujú 7 základných údajov, menovite počet bytov, počet bytov v rodinných domoch a v bytových domoch, počet obecných bytov, priemernú podlahovú plochu bytu a počet bytov s vodovodom zo spoločného zdroja a počet bytov vykurovaných plynom

Výsledky za mesto Prievidza nájdete tu: SODB2021 – Obec (scitanie.sk)

Zdroj: www.scitanie.sk

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…