24. Sep 2013 13:20

Stavebné úpravy na Pomníku padlých v SNP na Námestí slobody

Pomník padlých v SNP, ktorý je situovaný v centre mesta, prešiel stavebnými úpravami na odvedenie vody z pódiovej časti pomníka.

Pred vykonanými stavebnými úpravami nebol na pomníku vytvorený odvodňovací systém a voda sa hromadila v mieste múrika, čím degradovala omietku pamätníka. Neexistenciou odvodňovacieho systému postupne vlhol celý pamätník, ktorý bol v minulosti vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Obsahom vykonaných prác bolo vybudovanie líniového žľabu, ktorý dažďovú vodu z pódia odvádza do dažďovej kanalizácie, nachádzajúcej sa za múrikom. Plocha pódia je vyspádovaná smerom k odvodovému múriku medzi dvomi nástupnými schodiskami vedúcimi na pódium.

Poškodená omietka múrika a čelá schodiskových stupňov boli opravené sanačnou omietkou. Na záver bol múrik doplnený prírodným kameňom. Cena prác bola v sume 2 987,42 € s DPH. Všetky práce boli vykonávané pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Trenčín, pracovisko Prievidza.

Počas prác bola opravená čelná strana pomníka. Išlo o veľmi citlivú opravu, ktorú vykonával reštaurátor, akademický sochár Dušan Hagara. Ten v roku 2 000 pomník reštauroval ako celok.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.