25. Jul 2011 7:11

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie Žiadateľ Mgr. Jaroslav Konoradský Adresa Ulica energetikov 17/3, 971 01 P r i e v i d z a ( ďalej len „stavebník“) požiadal dňa 4.8.2010 (s doplnením 16.5.2011) o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Polyfunkčný objekt prístavba samostatnej bytovej jednotky“ na ktorú bolo vydané tunajším úradom územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2.4.3.-01-2616-2010, dňa 7.7.2010, právoplatné dňa 5.8.2010.

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…