25. Jul 2011 7:11

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie Žiadateľ Mgr. Jaroslav Konoradský Adresa Ulica energetikov 17/3, 971 01 P r i e v i d z a ( ďalej len „stavebník“) požiadal dňa 4.8.2010 (s doplnením 16.5.2011) o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Polyfunkčný objekt prístavba samostatnej bytovej jednotky“ na ktorú bolo vydané tunajším úradom územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2.4.3.-01-2616-2010, dňa 7.7.2010, právoplatné dňa 5.8.2010.

Ďalšie aktuality

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

28. Nov 2023 9:19
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na distribučnej sústave bude dnes od 7…

Projekt - Vianočný stromček odkazov do neba

24. Nov 2023 10:00
Nezisková organizácia Sv. Lujza, n.o. – Mobilný hospic organizuje projekt „Vianočný…