22. Jun 2012 11:42

Športová olympiáda materských škôl

Prievidzská City aréna sa v stredu 20.6.2012 stala športoviskom pre najmladších olympionikov. Pod záštitou Mesta Prievidza – odboru školstva a starostlivosti o občana a Olympijského klubu v Prievidzi sa na basketbalovej palubovke konal XVI. ročník športovej olympiády detí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.

Stretlo sa tu 87 detí z deviatich materských škôl, ktoré súťažili v kategórii chlapcov a dievčat v piatich atletických disciplínach – beh na 20 m, skok do diaľky z miesta, beh na 20 m cez prekážky, hod tenisovou loptičkou a štafeta 4 x 20 m. V prvých štyroch disciplínach mala každá škola zastúpenie dvomi najlepšími pretekármi – víťazmi školských kôl športovej olympiády a v piatej disciplíne pretekali štyria najlepší bežci za svoju školu.

Za každý výkon deti dostávali body, ktoré sa potom každej materskej škole započítavali do celkového vyhodnotenia. Po absolvovaní všetkých disciplín deti trpezlivo čakali na vyhlásenie výsledkov, lebo vedeli, že tých najlepších čaká medaila, diplom a vecná odmena. Ich čakanie spríjemnilo športovo – tanečné vystúpenie detí z MŠ Gorkého, Benického , Krmana a gymnastiek a gymnastov z GK Elán Prievidza.

Konečné poradie materských škôl:

1.miesto – MŠ Závodníka – 231 bodov
2.miesto – MŠ Benického – 210,5 bodov
3.miesto – MŠ Krmana – 195 bodov
4.miesto – MŠ Nábr.sv.Cyrila – 158 bodov
5.miesto – MŠ Mišíka – 150 bodov
6.miesto – MŠ Clementisa – 134,5 bodov
7. – 8.miesto MŠ Gorkého a MŠMišúta – 132,5 bodov
9.miesto – MŠ Malonecpalská – 124 bodov

Po vyhodnotení najlepších jednotlivcov a kolektívov sa na malú chvíľu objavili slzičky v očiach detí v domnienke, že odídu domov len so sladkou odmenou. Po vyzvaní k nástupu všetkých neocenených sa však hneď stratili, lebo aj na nich čakala medaila za účasť na dopoludní venovanom malým športovcom.

Výsledky jednotlivých disciplín:

Beh na 20 m chlapci
1. Tobias Blaho, MŠ Nábr.sv.Cyrila
2. Matej Balciar, MŠ Krmana
3. Milan Machajdík, MŠ Mišíka

Beh na 20 m – dievčatá
1. Nikola Kohajdová, MŠ Benického
2. Viktória Petrisková , MŠ Nábr. sv. Cyrila
3. Kristína Drabantová, MŠ Krmana

Skok do diaľky z miesta – chlapci
1. Marek Simonides, MŠ Závodníka
2. David Konoradský, MŠ Gorkého
3. Lukáš Pekár, MŠ Malonecpalská

Skok do diaľky z miesta – dievčatá
1. Michaela Hrabovská, MŠ Závodníka
2. Nikola Kohajdová, MŠ Benického
3. Michaela Kurbelová, MŠ Závodníka

Hod tenisovou loptičkou – chlapci
1. Samuel Zeleniansky, MŠ Krmana
2. Milan Machajdík, MŠ Mišíka
3. Nikolas Haronik – MŠ Mišíka

Hod tenisovou loptičkou – dievčatá
1. Michaela Kurbelová, MŠ Závodníka
2. Tamara Halenkovičová, MŠ Gorkého
3. Ella Bachoríková, MŠ Závodníka

Beh na 20 m cez prekážky – chlapci
1. Matej Balciar, MŠ Krmana
2. Marek Simonides, MŠ Závodníka
3. Roman Urban, MŠ Benického

Beh na 20 m cez prekážky – dievčatá
1. Michaela Hrabovská, MŠ Závodníka
2. Kiara Jalakšová , MŠ Závodníka
3. Barbora Ela Pedaci, Benického

Štafetový beh – chlapci
1. MŠ Závodníka (Maximilián Junas, Nikolas Vrtiel, Boris Grolmus, Marek Simonides)
2. MŠ Gorkého (Radoslav Teličák, David Konoradský, Lukáš Hudec, Tomáš Šimko)
3. MŠ Krmana (Matej Balciar, Marco Foltán, Adam Kňaze, Tomáš Valo)

Štafetový beh – dievčatá
1. MŠ Závodníka (Miriam Manová, Kiara Jalakšová, Michaela Hrabovská, Michaela Kurbelová)
2. MŠ Nábr. sv. Cyrila (Viktória Petrisková, Viktória Balczyráková, Barbora Gatialová, Timea Gatialová)
3. MŠ Benického (Ema Černáková, Nikola Kohajdová, Barbora Ela Pedaci, Viktória Štípalová)

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…