9. Oct 2013 13:16

Sociálno-integračné centrum v nových priestoroch

Dňa 2.10.2013 o 10.00 hod. boli slávnostne odovzdané za účasti primátorky mesta JUDr. Kataríny Macháčkovej a prednostu MsÚ MVDr. Norberta Turanoviča nové priestory Sociálno-integračného centra v budove Priemstavu na III. poschodí, kde sú združené základné organizácie, občianske združenia so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, ktoré sídlili v objekte MŠ na Ul. Š. Závodníka.

Z dôvodu zlého technického stavu objektu bolo mesto nútené presťahovať tieto organizácie do nových priestorov na Hviezdoslavovej ulici. Celkové náklady na zrekonštruovanie priestorov boli vo výške 16 tis. Eur, ktoré boli použité napr. na vymaľovanie priestorov, prerobenie sociálnych zariadení, výmenu podlahovej krytiny, nátery dverí .
Primátorka mesta na zlepšenie kvality činnosti jednotlivých organizácii poskytla televíznu plazmu a DVD prehrávač.
Takto mesto pomohlo vytvoriť príjemné prostredie na spoločenskú, kultúrnu a vzdelávaciu činnosť 11 organizáciám so starostlivosťou o hendicapované osoby.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…