25. Jul 2013 10:32

Sociálno integračné centrum sa presťahuje

Z dôvodu nevyhovujúceho statického posudku sa musí presťahovať sídlo Sociálno integračného centra z Ul. Š. Závodníka do budovy Priemstavu.

Statický posudok vypracovaný na objekty na Ul. Š. Závodníka poukazuje aj na havarijný stav budovy Sociálno integračného centra. „Nosné strešné panely PAS všetkých stavebných objektov sú po statickej stránke nevyhovujúce. Boli poddimenzované po celú dobu svojej životnosti a v súčasnosti nie sú spôsobilé spoľahlivo plniť svoju statickú funkciu. Majú nadmerné priehyby, staticky nedovolene zaťažujú deliace priečky, v miestach uložení majú trhlinové poruchy. Nie je možné vylúčiť kolaps a pád ďalších panelov niektorého stavebného objektu. Fyzická životnosť týchto prvkov je ukončená – za tieto prvky v súčasnosti nie je možné prevziať statickú zodpovednosť. Strešné panely všetkých striech sú poddimenzované, v prípade ich ďalšieho používania môže dôjsť ku havárii niektorého ďalšieho dielca,“ uvádza sa v statickom posudku.

Pre alarmujúce závery vyplývajúce zo statického posudku sa radnica mesta rozhodla presťahovať Sociálne integračné centrum z objektu na Ul. Š. Závodníka do budovy Priemstavu. Na úpravu miestností mesto vyčlenilo finančné prostriedky, čím sa docieli požadovaný komfort klientov Sociálne integračného centra. „Zo statického posudku jasne vyplýva, že budova je vo vážnom havarijnom stave. Ak nechceme hazardovať so zdravím a životmi klientov centra, musíme im zabezpečiť náhradné priestory. Na zabezpečenie plynulého chodu Sociálno integračného centra bude v II. úprave rozpočtu navrhnuté vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 15.000 € z rozpočtu,“ uviedla primátorka mesta Katarína Macháčková.

Predaj budov neplánujú
Po zosunutí stropných panelov na objekte Materskej školy na Ul. Š. Závodníka rezonovali medzi obyvateľmi domnienky o odpredaji budovy materskej školy. „Budovy materskej školy odpredať neplánujeme. Rovnako neplánujeme odpredávať objekty Sociálno integračného centra. Čakáme na mimorozpočtové zdroje, z ktorých plánujeme objekty rekonštruovať,“ pripomenula primátorka mesta.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…