25. Jul 2011 7:06

Rozhodnutie

Navrhovateľ: Mgr. Pavol Polievka, Ulica A. Stodolu č. 9/2, 971 01 Prievidza, zast. AZ REAL PD, s.r.o., Bakalárska ulica č. 6/7, 971 01 Prievidza (ďalej len navrhovateľ), podal dňa 03.03.2010 a doplnil 27.06.2011 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení Stavby: Polyfunkčný objekt

Ďalšie aktuality

Vianočný autobus MHD

29. Nov 2022 11:36
Mesto Prievidza si v spolupráci so SAD Prievidza a. s. pre cestujúcu verejnosť…

O inflačnú pomoc z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je…

29. Nov 2022 9:07
Prinášame stručné informácie, ako o dotáciu z Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny…

Plánovaná oprava verejného vodovodu - sídlisko Necpaly

29. Nov 2022 8:00
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. upozorňuje obyvateľov…