25. Jul 2011 7:06

Rozhodnutie

Navrhovateľ: Mgr. Pavol Polievka, Ulica A. Stodolu č. 9/2, 971 01 Prievidza, zast. AZ REAL PD, s.r.o., Bakalárska ulica č. 6/7, 971 01 Prievidza (ďalej len navrhovateľ), podal dňa 03.03.2010 a doplnil 27.06.2011 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení Stavby: Polyfunkčný objekt

Ďalšie aktuality

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…

Zjednosmernenie ulíc

5. Dec 2023 14:31
Mesto Prievidza zavádza od polovice decembra zmenu organizácie dopravy na…

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…