25. Jul 2011 7:06

Rozhodnutie

Navrhovateľ: Mgr. Pavol Polievka, Ulica A. Stodolu č. 9/2, 971 01 Prievidza, zast. AZ REAL PD, s.r.o., Bakalárska ulica č. 6/7, 971 01 Prievidza (ďalej len navrhovateľ), podal dňa 03.03.2010 a doplnil 27.06.2011 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení Stavby: Polyfunkčný objekt

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…