2. Jul 2019 12:55

Rozhodnutie o umiestnení stavby - rekonštrukcia budovy M. Mišíka

REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA PARCELE ČÍSLO 1942 PRIEVIDZA v katastrálnom území Prievidza na pozemku a budove C KN parc. č. 1942, súp. č. 415, vo vlastníctve žiadateľa.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.