29. Apr 2021 5:06

Relácia mestského rozhlasu na 17. týždeň

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 17. týždni.

Zberňa odpadov zavretá dňa 1. a 8. mája:
Zberňa odpadov Prievidza bude zatvorená z dôvodu sviatkov dňa 1.5.2021 (sobota) a 8.5.2021 (sobota). Počas ostatných dní bude Zberňa odpadov pre občanov otvorená v obvyklom režime.

Pomoc pri registrácii na očkovanie:
Od pondelka 19. apríla 2021 môžu obyvatelia mesta využiť pomoc pri prihlasovaní sa na očkovanie (vakcináciu) proti ochoreniu covid-19 aj v Turisticko-informačnej kancelárii mesta Prievidza na Námestí slobody č. 6 v Prievidzi, v čase od 8:00 do 16:00.

Podávanie žiadostí do materských škôl:
Oznamujeme rodičom, že prijímanie žiadostí zákonných zástupcov na prijatie dieťaťa do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na školský rok 2021/2022 sa koná v dňoch od 03. do 05. mája 2021 v čase od 8:00 do 16:30 hod v priestoroch jednotlivých materských škôl. Podrobné informácie nájdete taktiež na internetovej stránke mesta Prievidza.

Zisťovanie údajov v Prievidzi:
Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2021 vybraných viac ako 170 obcí, medzi nimi aj Prievidza. Zisťovanie sa v Prievidzi uskutočňuje od 15. apríla do 31. júla 2021.

Z kultúry:
Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami. Už túto sobotu, 1. mája 2021 vám v rámci série rozhovorov s úspešnými osobnosťami kultúry z hornej Nitry uvedieme o 18.00 h na facebookovej stránke Kultúrneho a spoločenského strediska rozhovor s folkloristkou a zberateľkou krojov Danielou Ťapuchovou.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…