Názov: Revitalizácia vnútrobloku medzi ul. I. Krasku a ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza

Zmluva: uzatvorená v roku 2018

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja Slovenskej Republiky

Prijímateľ: mesto Prievidza

Financovanie projektu: celková suma projektu 326 120,7 € z čoho 309 814,67 je nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ a 16 306,03 € je spolufinancovanie z rozpočtu mesta Prievidza

Stručný popis projektu: Predmetom projektu je revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Zapotôčky medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova. V rámci projektu dôjde k odstráneniu nezdravých alebo poškodených drevín, výsadbe novej zelene, rastlín, krov a stromov, rekonštrukcii spevnených plôch (chodníkov), osadeniu mestského mobiliáru, inštalácii stĺpového osvetlenia a vybudovaniu fitnes zóny so športoviskom. Areál vnútrobloku bude rozdelený na 3 zóny – oddychovú, centrálnu a športovú. Vďaka projektu dôjde k revitalizácii verejných priestranstiev o celkovej rozlohe 12 345 m2. Hlavný cieľ projektu je vytvorenie voľne prístupného verejného priestranstva v zastavanom území za účelom poskytnutia možností aktívneho trávenia voľného času všetkým vekovým kategóriám s dôrazom na environmentálne riešenie situácie a zlepšenie životného prostredia v meste Prievidza.

  • Miesto realizácie: Prievidza
  • Dátum začatia realizácie projektu: 2019
  • Dátum ukončenia realizácie projektu: 2019

Užitočné odkazy:

Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza

Reportáž k investícii
Reportáž k investícii
Reportáž k investícii
Reportáž k investícii