16. Mar 2017 12:08

Projekt Zdravý chrbátik naučí žiakov správne sedieť

Dennodenné sedenie v školských laviciach nie je prospešné pre zdravý vývoj chrbtice. Mnoho školopovinných detí má zlé držanie tela, preto je potrebné naučiť ich zdravo sedieť a cvičiť.

Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národného športového centra začalo Občianske združenie Za zdravší život v spolupráci s mestom Prievidza realizovať projekt Zdravý chrbátik.
Ide o unikátny projekt na Slovensku, na ktorom sa podieľajú odborníci z oblasti spondylochirurgie, neurochirurgie, ortopédie, rehabilitácie, fyzioterapie, zdravotníctva a z oblasti pedagogiky.
Hlavným odborným garantom projektu je prednosta Neurochirurgickej kliniky v ÚVN SNP – FN v Ružomberku doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD.

V rámci tohto preventívneho projektu sa deti základných škôl v ročníkoch 1. – 4. už v tomto školskom roku začnú hravou formou učiť ako správne cvičiť a starať sa o svoj chrbátik.
Do projektu je zapojených 43 učiteľov so všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.
Učitelia absolvujú v priebehu marca 2017 úvodné školenie v oblasti cvičebného programu, no edukačný program učiteľov v tejto oblasti bude realizovaný aj priebežne počas trvania projektu.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…