9. Nov 2012 12:25

Projekt aktívnej prevencie u osamelých seniorov 2012

Podľa štatistík je v súčasnosti v krajinách EÚ viac ako 15% obyvateľov nad 65 rokov. Seniori sú často obeťou trestných činov a ťažko znášajú ich dôsledky. Často sa nevládzu brániť alebo to nevedia a sú dôverčiví. Ako sa vôbec dá ochrániť pred napadnutím či podvodom?

MsP Prievidza sa takmer od začiatku svojich preventívnych aktivít zameriava aj na seniorov. Program „Bezpečne doma i na ulici“ dlhodobo úspešne prezentuje na stretnutiach s tými obyvateľmi mesta, pre ktorých je určený. Aj keď ide o opakovanie základných bezpečnostných informácií, aktualizovaných o nové spôsoby podvodov a konaní, smerujúcich k vylákaniu hotovosti od dôverčivých obyvateľov, svoj rozmer má aj osobný kontakt príslušníkov MsP s poslucháčmi. Prednáška vždy končí diskusiou, otázkami aj podnetmi dôchodcov, smerujúcimi k zvýšeniu ich bezpečnosti aj zlepšením stavu verejného poriadku na území mesta.

Prezentácia programu „Bezpečne doma i na ulici“ sa uskutočňuje spravidla v priestoroch, kde sa seniori stretávajú alebo kde sa zdržiavajú. V kluboch či domovoch dôchodcov sú však iba tí, ktorí sú schopní sem prísť alebo tu trvalo žijú, čo zas vytvára určitý stupeň ich ochrany. Čo však robiť v prípade, keď ide o obyvateľa mesta, dôchodcu, osamelo žijúceho a navyše so sťaženou možnosťou pohybu? Akým spôsobom im poskytneme dôležité informácie, ktoré im môžu zachrániť majetok, zdravie a možno i život?

MsP Prievidza v minulom roku zaznamenala prípady podvodov, spáchaných na senioroch na území mesta. Na základe prevencie takýchto skutkov v ďalšom období boli tieto prípady medializované a preventista MsP realizoval cyklus prednášok v zariadeniach pre seniorov s tématikou „Bezpečne doma i na ulici“. Na základe spätnej väzby bolo potvrdené, že minimálne v dvoch prípadoch boli neskôr zmarené pokusy o podvod na prievidzských dôchodcoch. V jednom prípade išlo o obyvateľku mesta, ktorá sa priamo na prednáške MsP zúčastnila a v druhom prípade osamelo žijúca dôchodkyňa dostala informácie o podvodoch od účastníka prednášky. Keď bola neskôr oslovená dvojicou podozrivých, reagovala správne a nedala im šancu podvod uskutočniť. Už počas prednášok seniori v diskusii žiadali, aby bola zvážená možnosť kontaktu MsP aj s touto vekovou skupinou.

Dňa 11. januára 2012 bol na MsP Prievidza doručený ďakovný list 84-ročnej Terézie D. z Prievidze, ktorá v ňom ďakovala príslušníkom MsP za pomoc. Čo sa vlastne stalo? Osamelo žijúcej obyvateľke z mestskej časti Necpaly, ktorá sa pohybuje s pomocou dvoch barlí, neznámy muž 4. januára vo večerných hodinách zazvonil pri bráne domu. Po chvíli, keď na zvonenie nikto nereagoval, vošiel na pozemok, zvonil na dvere domu a stláčal kľučku v snahe vniknúť dovnútra. Vystrašená stará pani ihneď privolala prostredníctvom linky 159 hliadku MsP, čo páchateľ počul a ušiel. Po príchode hliadky MsP sa starenka upokojila a strávila noc u príbuzných.

To bol základ pre to, aby sme šli ešte ďalej a skúsili pomôcť aj tým, ktorí to potrebujú najviac. Prvým krokom bolo oslovenie a informovanie tých, ktorí sa s takýmito obyvateľmi nášho mesta pravidelne stretávajú. Už niekoľko rokov, v spolupráci s MsÚ Prievidza, vykonávame prednášky pre opatrovateľky, ktoré získané poznatky šíria medzi svojich klientov. Táto aktivita sa každoročne opakuje a stretla sa s pozitívnym ohlasom.

Začiatkom tohto roka bol v súčinnosti s Odborom školstva a starostlivosti o občana MsÚ Prievidza vykonaný prieskum medzi osamelo žijúcimi seniormi. Predmetom dotazníka bol záujem o kontakt s príslušníkom MsP. Po vyhodnotení prieskumu sme mali štyri obyvateľky, ktoré prejavili o iniciatívu MsP záujem. Po mesiaci sa prihlásila ďalšia a v súčasnosti v projekte evidujeme 5 osôb vo veku od 78 do 98 rokov.

Čo je náplňou projektu?
Osobný kontakt príslušníka MsP, koordinátora prevencie, ktorý v dohodnutom čase navštívi osobu, ktorá požiadala o zaradenie do projektu. Stretnutia sa uskutočňujú spravidla dvakrát za mesiac, alebo podľa aktuálnej požiadavky, telefonický kontakt prebieha minimálne raz týždenne.

Čo je cieľom projektu?
Poskytnúť osamelo žijúcim obyvateľom mesta pocit bezpečia. Nielen pocit, ale aj realitu, že mesto aj mestská polícia majú záujem o to, ako žijú a na ich bezpečí sa aktívne podieľajú. Obyvatelia v dôchodkovom veku si veľmi dobre uvedomujú, že vzhľadom na viacero spolupôsobiacich faktorov sú práve oni častými obeťami páchateľov najrôznejšej trestnej činnosti. Ide najmä o podvody, krádeže, lúpeže a podobne, pričom pri násilných trestných činoch nezriedka páchateľ poškodenému vážne ublíži na zdraví alebo ho dokonca usmrtí. Naším cieľom nie je živelné „navštevovanie“ starších obyvateľov, ale výber tých, ktorí uvedenú službu uvítali. Takto vybraných seniorov zatiaľ navštevuje autor projektu, koordinátor prevencie kpt. Mgr. Vít Zajac. V prípade rastúceho záujmu budú kontakt zabezpečovať príslušníci MsP, ktorí sú pridelení v danom územnom obvode a prioritne tu zabezpečujú verejný poriadok, samozrejme, s dôrazom na vzájomnú dôveru.

Nezanedbateľný je fakt, že takto môžeme nielen u seniorov, ale aj v ich okolí budovať dobé meno mesta aj MsP. O každej návšteve sa vedú záznamy, ktorých súčasťou sú aj podnety seniorov, ktorí sa ako imobilní nemôžu zúčastňovať na stretnutiach obyvateľov s poslancami MsZ alebo s vedením mesta.

Vít Zajac – MsP Prievidza

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…