17. Mar 2022 10:45

Pripravujú revitalizáciu vnútrobloku na Ulici M. Mišíka


Poslanci Mestské zastupiteľstva v Prievidzi schválili predloženie žiadosti o získanie mimorozpočtových zdrojov z eurofondov na projekt „Revitalizácia vnútrobloku na ul. M. Mišíka v Prievidzi“.

Zámerom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Projekt revitalizácie vnútrobloku na Ulici M. Mišíka rieši napríklad nové sadové úpravy, návrh dažďovej záhrady ktorá bude zabezpečovať zber dažďovej vody z priľahlých spevnených plôch, rekonštrukciu súčasného multifunkčného ihriska ako aj vybudovaniu nového detského ihriska, ktoré bude obsahovať hracie prvky pre deti so zdravotným znevýhodnením. Vnútroblok bude doplnený o nové verejné osvetlenie nový mobiliár ako sú lavičky a odpadkové koše. V prípade realizácie budú tiež existujúce stolnotenisové stoly.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 551 070,25 €
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku: 523 516,74 €
Kofinancovanie mestom Prievidza: 5% – 27 553,51 €

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…