6. Mar 2018 12:47

Prievidžania môžu zasielať návrhy na cenu Prievidzský anjel

Mesto Prievidza vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov na udelenie nového ocenenia mesta Prievidza, Prievidzský anjel, ktoré sa bude udeľovať v máji 2018.

Ocenenie Prievidzský anjel sa udeľuje osobám, alebo skupinám osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza ajeho obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Odôvodnené návrhy na udelenie ocenenia Prievidzský anjel pre fyzické osoby, právnické osoby, alebo skupiny osôb môžu doručovať mestskému úradu primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva a obyvatelia mesta.

Obsah návrhu musí obsahovať:
– meno a priezvisko a vek navrhovanej fyzickej osoby alebo úplný názov navrhovanej právnickej osoby
– bydlisko / sídlo navrhovanej osoby
– profesia navrhovanej osoby (v prípade fyzických osôb),
– charakteristiku zásluh navrhovanej osoby,
– odôvodnenie predloženého návrhu,
– základné údaje o predkladateľovi návrhu na udelenie ocenenia (meno, priezvisko, adresa bydliska, resp. názov a sídlo organizácie, telefonický kontakt).
Pokiaľ je to možné, na doručenie návrhu využite pripravený formulár, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta Prievidza.

Spracované písomné návrhy sa predkladajú na Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody č. 14 najneskôr do 7. apríla 2018 do 12.00 h osobne, poštou alebo e-mailom na adresu diana.dusekova@prievidza.sk. Návrhy doručené po uvedenom termíne nebudú akceptované.

V prípade potreby je spracovanie návrhu možné konzultovať na sekretariáte primátorky mesta Prievidza s referentom pre kultúru, občianske obrady a protokol (Mgr. Oľga Ďurčenková, tel. 046 / 5179 121, 0904 752 604; Mestský dom, Námestie slobody č. 6, Prievidza)

Formulár:

Štatút mesta s charakteristikou ocenenia nájdete TU.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. V. Benedikta,…

19. Aug 2022 8:08
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.