9. Oct 2017 8:32

Prievidza spúšťa petíciu za okamžité budovanie obchvatu

V pondelok 9. októbra 2017 uplynuli štyri roky od výjazdového zasadnutia vlády Slovenskej republiky v Handlovej. Mnohé sľuby vlády nie sú splnené ani po štyroch rokoch. Región najviac trápia nesplnené sľuby v dopravnej oblasti. Podľa Kataríny Macháčkovej, primátorky Prievidze, je najväčším problémom odkladanie výstavby obchvatu mesta. Spúšťa preto petíciu za okamžité začatie jeho budovania.

Na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej vláda Roberta Fica hornej Nitre veľa sľubovala. V uznesení zo zasadnutia vláda uložila ministrom viaceré úlohy, no v určených termínoch ich nesplnili. Dôležité projekty, najmä v dopravnej oblasti, sa ani po štyroch rokoch nezačali reálne budovať.

Termíny ostali len na papieri

Každodenný život obyvateľov Prievidze znepríjemňujú najmä dve nesplnené úlohy, ktoré ukladali ministrovi dopravy zabezpečiť začatie realizácie obchvatu Prievidze. Prvá časť obchvatu, ktorá napája priemyselnú zónu na súčasnú cestu prvej triedy, mala byť rozostavaná do 31. decembra 2015. Začatie realizácie druhej etapy malo byť zabezpečené do 31. decembra 2016.

„Keďže vláda Roberta Fica vládla bez koaličného partnera, nemá sa na koho vyhovoriť. Podľa môjho názoru bol cieľ začať budovanie obchvatu v uvedených termínoch reálny. Vláda i napriek tomu zlyhala a stavať nezačala. Paradoxne, práve člen vládnej strany bol primátorom Bojníc, ktoré viedli zbytočný súdny spor o územnom rozhodnutí. Zdržanie spôsobené čakaním na výsledok sporu malo na nesplnenie sľubu vlády asi najväčší vplyv,“ myslí si Katarína Macháčková, primátorka Prievidze.

Štúdiu obstarávajú už 14 mesiacov

Ani ukončenie súdneho sporu ale urýchlenie výstavby neprinieslo. Aby mohol byť obchvat budovaný s použitím zdrojov fondov Európskej únie, je potrebné vypracovať štúdiu realizovateľnosti. Tú sa rozhodla Slovenská správa ciest nechať vypracovať na celý úsek cesty prvej triedy od Žiliny až po Topoľčany. Len proces verejného obstarávania zhotoviteľa tejto štúdie už trvá 14 mesiacov. Podľa informácií od ministra dopravy potrvá ďalšie tri až štyri mesiace. Zhotovenie samotnej štúdie môže trvať približne šesť mesiacov.

Z pohľadu realizácie prvej etapy projektu štúdia iba potvrdí, že je obchvat potrebný. Tu sú už prípravné práce tak ďaleko, že je veľmi nepravdepodobné, že by bolo ekonomicky výhodnejšie trasovanie meniť. Štúdia bude dôležitým východiskom skôr pre druhú etapu plánovaného projektu, pretože má ponúknuť variantné riešenia.

Macháčková navrhuje nečakať na štúdiu

Keďže zatiaľ nie je vypracovaná štúdia a financovanie stavby je naplánované z prostriedkov Európskej únie, v príprave a realizácii projektu sa zatiaľ nepokračuje. „Na jednej strane sa čaká na štúdiu, ako podklad k financovaniu z eurofondov. No na druhej strane, pretože nemáme štúdiu, obchvat Prievidze zatiaľ nie je v zozname národných projektov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Jednoducho povedané: s peniazmi sa zatiaľ ráta na iné projekty a pre Prievidzu by mohli byť len vtedy, keby sa niektorý projekt zo súčasného zoznamu nerealizoval, alebo sa podarilo ušetriť,“ upozorňuje Macháčková.

„Uvedomujeme si, že po štúdii bude potrebné realizovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. To všetko potrvá dlho. Aby sme nemuseli čakať na štúdiu, už v roku 2015 som navrhla ministrovi dopravy, aby sa minimálne prvá etapa obchvatu realizovala z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, bez použitia eurofondov. Ide o sumu približne 20 miliónov eur,“ vypočítava primátorka Prievidze.

„Pre porovnanie, médiá nedávno upozornili na to, že za zastupovanie Slovenska v spore o vodné dielo Gabčíkovo môže štát jednej advokátskej kancelárii vyplatiť až viac ako 60 miliónov eur. Teda trojnásobok. Som si preto istá, že pre štát nemôže byť veľký problém nájsť v štátnom rozpočte peniaze aj na takúto dôležitú investíciu pre hornú Nitru,“ dodáva.

Spúšťajú petíciu

Do priemyselného parku v Prievidzi prišiel v roku 2015 strategický investor, nemecká spoločnosť Brose. V úvode roka 2017 začala sériovú výrobu v prvej výrobnej hale, čo má významný vplyv na dopravnú situáciu. Spoločnosť začala aj výstavbu druhej výrobnej haly. Mesto a okolité obce sú preto zaťažené tranzitnou dopravou dvojnásobne. „Doprava v meste je veľmi komplikovaná. Zápchy sú v Prievidzi na dennom poriadku,“ opisuje situáciu Macháčková.

„Aby sme na naše problémy predsedu vlády, ministra dopravy, i všetkých ostatných dôrazne upozornili, rozhodli sme sa s poslancami mestského zastupiteľstva spustiť petíciu za okamžité budovanie obchvatu Prievidze. Prakticky každý deň sa nás na budovanie obchvatu ľudia pýtajú. Keďže sme ako predstavitelia samosprávy najbližšie, vinia nás za to, že sa výstavba nehýbe. Ospravedlniť sa a okamžite zjednať nápravu by však mal niekto iný,“ pokračuje. Primátorka je presvedčená o tom, že vzhľadom na stav pripravenosti projektu je možné začať realizovať z prostriedkov štátneho rozpočtu prvú etapu relatívne rýchlo.

Petičný hárok na stiahnutie

V súlade so zákonom o petičnom práve je možné petíciu za okamžité začatie budovania obchvatu mesta Prievidza podporiť aj elektronicky na internete na webovej adrese www.peticie.com/obchvat. Po vyplnení údajov a odoslaní formulára je potrebné ešte potvrdiť svoj podpis kliknutím na odkaz, ktorý je doručený e-mail uvedený vo formulári.

Chcete petíciu podporiť online? Kliknite sem

Macháčková: Treba zabrzdiť sľuby, nie odbrzdiť dlhy

Obchvat mesta Prievidza nie je jediným sľubom z výjazdového rokovania vlády, ktorý sa za štyri roky nepodarilo splniť. Napríklad do konca roka 2016 mal minister dopravy zabezpečiť vydanie stavebného povolenia na rýchlostnú cestu R2, úsek Mníchova Lehota – Ruskovce, no v súčasnosti sa stále len spracováva dokumentácia pre stavebné povolenie. Železničná zastávka v Handlovej mala byť vybudovaná do 31. júla 2015, takže aj s jej realizáciou sa mešká veľmi dlho.

„Vláda Roberta Fica na výjazdových rokovaniach sľubuje, no po štyroch rokoch vidíme, že svoje sľuby plní veľmi málo. Namiesto uvoľňovania dlhovej brzdy by mal kabinet Roberta Fica zatiahnuť sľubovú brzdu. Teda prestať sľubovať a začať konečne budovať,“ uzatvára Macháčková.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.