1. Oct 2010 8:40

Prievidza separuje efektívne

Spoločnosť ENVI-PAK udelila v uplynulých dňoch mestu Prievidza cenu v kategórii „Mesto s najvyššou efektívnosťou separovaného zberu odpadov“. Mesto získalo toto ocenenie spomedzi viac ako 700 miest a obcí na Slovensku. Cena je spojení s finančnou dotáciou 1000 eur, ktorá je určená pre použitie separácie. Spoločnosť ENVI-PAK sa zaoberá separáciou a spravuje štátne peniaze získané od výrobcov, ktoré sú určené na likvidáciu obalov.

Prostriedky tejto spoločnosti využíva aj mesto Prievidza predovšetkým na propagáciu separovaného zberu a budovanie zberných miest. Zástupcovia spoločnosti ENVI-PAK odovzdali cenu zástupcom mesta Prievidza v rámci konferencie o odpadoch, ktorá sa konala vo štvrtok 30. septembra 2010 v Banskej Bystrici.

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…