1. Oct 2010 8:40

Prievidza separuje efektívne

Spoločnosť ENVI-PAK udelila v uplynulých dňoch mestu Prievidza cenu v kategórii „Mesto s najvyššou efektívnosťou separovaného zberu odpadov“. Mesto získalo toto ocenenie spomedzi viac ako 700 miest a obcí na Slovensku. Cena je spojení s finančnou dotáciou 1000 eur, ktorá je určená pre použitie separácie. Spoločnosť ENVI-PAK sa zaoberá separáciou a spravuje štátne peniaze získané od výrobcov, ktoré sú určené na likvidáciu obalov.

Prostriedky tejto spoločnosti využíva aj mesto Prievidza predovšetkým na propagáciu separovaného zberu a budovanie zberných miest. Zástupcovia spoločnosti ENVI-PAK odovzdali cenu zástupcom mesta Prievidza v rámci konferencie o odpadoch, ktorá sa konala vo štvrtok 30. septembra 2010 v Banskej Bystrici.

Ďalšie aktuality

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

28. Nov 2023 9:19
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na distribučnej sústave bude dnes od 7…

Projekt - Vianočný stromček odkazov do neba

24. Nov 2023 10:00
Nezisková organizácia Sv. Lujza, n.o. – Mobilný hospic organizuje projekt „Vianočný…