29. Mar 2017 12:21

Prievidza sa pridala k zápasu o ochranu zdravia a životného prostredia

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na svojom zasadnutí 27. marca 2017 prerokovalo problematiku znečisťovania a ochrany ovzdušia na hornej Nitre. Schválením pripraveného uznesenia sa poslanci pridali k spoločnému zápasu o ochranu zdravia a životného prostredia v regióne hornej Nitry, ku ktorému samosprávu vyzvalo mesto Partizánske.

Primátor Partizánskeho Jozef Božik v liste vyzval, aby samospráva cez volených predstaviteľov prijala stanovisko, ktoré bude umocňovať význam spoločného zápasu o ochranu zdravia a životného prostredia v regióne hornej Nitry. Iniciatíva sa týkala najmä situácie na konci januára 2017, kedy Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre mesto Prievidza signál upozornenie – prvý stupeň smogovej situácie a následne Okresný úrad Trenčín aktivoval akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre okres Prievidza.

Celospoločenskou témou v tomto období bolo okrem iného aj prevádzkové testovanie náhradnej spaľovacej jednotky v Elektrárňach Nováky. Hornonitrianske bane Prievidza informovali, že 3. blok v ENO bol pri testovaní technicky upravený na nižší výkon, používalo sa v ňom pri testovaní nízkosírnate palivo a motiváciou bolo odskúšať nový spôsob odsírenia, meranie teplotných spádov v kotle a samozrejme v neposlednom rade aj dobeh výroby elektriny z dôvodu poruchovosti.

Zasadnutia v Prievidzi a jeden a pol hodiny trvajúcej diskusie na túto tému sa zúčastnil aj primátor Partizánskeho Jozef Božik. „Mesto Partizánske sa rozhodlo po prerokovaní tejto problematiky v mestskom zastupiteľstve postaviť do čela zápasu, ktorý bude smerovať k tomu, aby sa v budúcnosti takéto pokusy neopakovali a ak sa opakovať majú, tak len s prísnym dozorom relevantných štátnych inštitúcií. Nie je možné, aby štyri mesiace prevádzkového pokusu neboli priebežne monitorované Slovenskou inšpekciou životného prostredia a nie je možné, aby občania neboli informovaní cez orgány ako SHMU, tak aj jednotlivých inštitúcií verejnej správy, či už ide o štátnu správu alebo samosprávu,“ vysvetlil.

„V žiadnom prípade nám nejde o zatváranie baní na hornej Nitre ani vytĺkanie politického kapitálu. To sú argumenty tých, ktorí nechcú, aby sa hovorilo o dopadoch na zdravie ľudí. Uvedomujeme si predsa aký význam majú bane pre zamestnanosť v regióne,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka Prievidze. „No je potrebné hovoriť aj o tom, že spaľovanie uhlia v elektrárni musí byť plne pod kontrolou. Je nutné skúmať aj dopady na zdravie a životné prostredie a čo najefektívnejšie ich znižovať. Vzduch na hornej Nitre dýchame všetci. Samozrejme, netajím sa ani tým, že je zodpovedné už dnes diskutovať aj o budúcnosti regiónu. Kam bude smerovať horná Nitra po roku 2030, dokedy je zatiaľ plánovaná výroba elektriny z domáceho hnedého uhlia vo všeobecnom hospodárskom záujme?,“ dodáva.

Do diskusie sa zapojili aj lekári, ktorí sú členmi mestského zastupiteľstva. Doktor Jaroslav Cigaňák upozornil na vysokú úmrtnosť na onkologické ochorenia. „Podľa štatistík z nášho okresu každý tretí – štvrtý z nás zomrie na rakovinu. To znamená, že sú to alarmujúce údaje, ktoré nezakrývajme žiadnou politikou. Jediná politika potom budete vy na tej posteli. Budete sa tiež pýtať: Prečo práve ja mám tú rakovinu alebo iné ťažké ochorenie? … My lekári organizujeme mnohé konferencie, kde záver je, že upozorňujeme verejnosť aj našich politikov na to, aby konečne urobili opatrenia na zlepšenie životného prostredia,“ uviedol v rozprave.

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi schválilo uznesenie, ktorým žiada Ministerstvo životného prostredia SR, Okresný úrad v Prievidzi a Slovenskú inšpekciu životného prostredia, aby využívali všetky právne nástroje, ktoré majú k dispozícii na to, aby nepovoľovali akékoľvek pokusy poškodzujúce zdravie obyvateľov miest a obcí na hornej Nitre. Hlasovania sa zdržali len štyria poslanci zvolení za stranu SMER – sociálna demokracia (R. Fiamčík, M. Lukačovič, R. Takáč a Ľ. Vida), všetci ostatní prítomní poslanci mestského zastupiteľstva boli za.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…