11. Oct 2017 14:28

Prestížne ocenenie CE.ZA.AR 2017 aj pre projekt z Prievidze

Obnova časti námestia v Prievidzi s vodným prvkom získala cenu verejnosti CE.ZA.AR 2017. V hlasovaní získala najviac hlasov zo všetkých nominácií.

Cena za architektúru CE.ZA.AR sa udeľuje každoročne v šiestich kategóriách. O nomináciách na prestížne ocenenie rozhoduje medzinárodná porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov. V prvom kole porota vyberala finálne nominácie z celkového počtu 89 prihlásených návrhov. Obnova časti Námestia slobody s vodným prvkom sa dostala medzi TOP 3 nominácie v kategórii exteriér. V kategórii exteriér nakoniec získal ocenenie projekt z Nitry Castellum café. Projekt z Prievidze však bodoval v inej kategórii.

Prievidzský projekt získal Cenu verejnosti
Na základe hlasovania, ktoré prebiehalo v septembri na portáli hnonline.sk bolo udelené ocenenie Cena verejnosti projektu Obnova časti námestia s vodným prvkom v Prievidzi. Projekt, ktorého dominantou je Fontána pod lipami získal spomedzi všetkých nominácií najviac hlasov verejnosti.

„Nedostatkom ústredných námestí býva, že neslúžia na to, aby sa na nich zdržiavali ľudia, ale aby vynikol monumentálny pamätník či iný objekt v ich strede. Podobný problém malo mesto Prievidza. Slúži ku cti, že pri riešení úpravy časti Námestia slobody zvolili cestu architektonickej súťaže. Zadaním mesta v architektonickej súťaži bolo oživenie hornej časti námestia s využitím vodného prvku,“ píše sa vo vyhlásení odbornej poroty.

Práve neklasická fontána, ktorá má formu pozdĺžnej vodnej plochy patrí k dominante celého projektu obnovy námestia. Priestor s tryskami sa začína na úrovni terénu a jemným spádom prechádza do plytkého bazéna, ktorý je ukončený lavičkou. Súčasťou riešenia je taktiež úprava schodísk na námestí s umožnením bezbariérového pohybu. Projekt obsahuje aj atypické lavičky lemujúce celý priestor. Autormi víťazného projektu sú mladí architekti Marian Trcka, Branislav Lackovič a Jaroslav Tarajčák (txt architekti).

Architektúra Prievidza sa výrazne posúva
Obnova časti Námestia slobody nie je v uplynulých rokoch jediným veľkým projektom obnovy verejného priestranstva v Prievidzi. „V posledných rokoch sme rekonštruovali aj Námestie piaristov s pešou zónou a Námestie J. C. Hronského pred hotelom Magura,“ hovorí primátorka Prievidze Katarína Macháčková. „K revitalizácii a obnove verejného priestoru pristupujeme s citom a potrebou vytvoriť jedinečný architektonický prvok. S našimi zámermi sa obraciame na architektov a teší nás, že tento prístup začína byť oceňovaný tak odborníkmi ako aj verejnosťou,“ dodáva.

Fontána s ďalšou nomináciou
Po nominácii na Cenu za architektúru CE.ZA.AR 2017 je prievidzská fontána nominovaná aj na ďalšie prestížne architektonické ocenenie. Získala nomináciu na Cenu Dušana Jurkoviča, ktorú udeľuje výročne Spolok architektov Slovenska autorovi alebo autorskému kolektívu za architektonické alebo urbanistické dielo realizované na území Slovenskej republiky, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej alebo urbanistickej tvorby na Slovensku. Na Slovensku ide o najstaršie ocenenie v oblasti architektúry.

Foto: FB stránka: CE.ZA.AR


Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…