5. Oct 2012 5:34

Premiestňovanie lavičiek v meste

Na území mesta Prievidza je podobne ako aj v iných mestách nedostatok lavičiek. Okrem toho, že sú postupne v rámci finančných možností dopĺňané nové lavičky, dochádza aj k presunu už osadených lavičiek z nevyužívaných miest na miesta viac frekventované.

Lavičky sú premiestňované v dvoch etapách.

V rámci I. etapy boli presuny nasledovné:
-4 ks k rieke Handlovka,
-2 ks k Vnútornej ul. 8,10,12,
-2 ks k Ul. Siváka 2,4,
-2 ks k Ul. Rudnaya 5,7,
-1 ks k Ul. Roháča 7.

V II. etape dôjde v najbližších dňoch k nasledovným presunom:
-zo skladu Správy majetku mesta Prievidza na Ul. Clementisa 41 – zo zadnej strany,
-1 ks z parku vo dvore na Ul. F. Madvu pred vchod F. Madvu 20,
-odstránená poškodená lavička na Pauleho 3,
-1 ks zo zelene na Trhovej ul. 5 na Vnútornú ul. 7,
-2 ks poškodené zo zelene Trhovej ulice odstránené,
-1 ks z Vnútornej ul. 13 na Vnútornú 9,
-1 ks z dvora na Vnútornej 1,3,5 na Vnútornú ul. 11,
-vybrané betónové stojky pred vchodmi vo dvore na ul. Ondrejova 7-15.
Presunmi lavičiek reagujeme na podnety obyvateľov, ktorí požadujú umiestnenie lavičiek najmä na miestach, kde sa zdržiava viac seniorov. Takto boli napríklad presunuté niektoré lavičky od kina Baník k „Čínskemu múru“. Musíme priznať, že sa stretávame aj s podnetmi obyvateľov na odstránenie lavičiek v niektorých lokalitách. Vo vyššie uvedených presunoch sme reflektovali aj na požiadavky tohto druhu.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…