28. Aug 2014 5:53

Prázdniny končia, spomienky zostanú

Po tri roky po sebe prežili deti zo Zariadenia núdzového bývania neziskovej organizácie Harmónia v Prievidzi týždeň letných prázdnin v tábore. Takýmto spôsobom si ich mohli spestriť vďaka občianskemu združeniu Červení králi, ktorí im pripravili každý raz nezabudnuteľné zážitky. Tie z posledného pobytu majú v čerstvej pamäti, čo hovoria aj nasledujúce riadky.

Uplynulo pár dní, kedy sa náš tretí tábor nesúci veselý názov Honolulu, skončil šťastne. S nádhernými spomienkami, ktoré budú pre dlhý čas dokumentovať a s úsmevom pripomínať mnohé fotografie. Všetky dni boli veselé, bez zranení a sĺz, v nádhernej krajine, Kráľová pri Zvolene. Spolu s 23 deťmi z detských domovov z Trenčína – detského mestečka, Adamovských Kochanoviec, Handlovej a detí zo sociálne slabších rodín z Prievidze a Modry sme mali možnosť prežiť niekoľko dní v bezprostrednej blízkosti koní, kráv a kôz. Ešte sme sa nestretli s tak ojedinelou a zároveň krásnou atmosférou, kedy sa kone okolo nás pohybovali rovnako ako ľudia na miestach, kde ich bežne nestretnete. Napríklad na detskom ihrisku, pódiu, či v kaviarni. Kone sú celoročne slobodné, bez uzavretého ustajnenia a stále v kontakte s človekom. Každoročne je našou tradíciou sadenie stromu. Tento rok ho predstavoval orech ako symbol veľkodušnosti a inteligencie. Okrem mnohých športových hier, plávania, jazdy na koni, dopĺňali naše dni nielen aktivity spojené s prírodou – hľadanie hríbov a spoznávanie rastlín, ale i kreatívna stránka detí si prišla na svoje. Vyrábali náramky z farebného skla, ako aj veľmi aktuálne gumičkové náramky, priúčali sa facepaintingu a maľbe na rôzne médiá. Deti mali radosť i z komunikácie v angličtine – i keď boli prázdniny a školské povinnosti ešte ďaleko.

Koniec prázdnin si ešte deti z Harmónie spestrili pobytom v Terchovej, kde mohli prírodné krásy tohto kúska Slovenska obdivovať vďaka nadácii Úsmev ako dar. Obom organizáciám, ako aj rodine Jančovej, všetkým vedúcim a spoločnostiam Vet s.r.o., Nike zo srdca ďakujeme.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…