24. Nov 2010 16:43

Pozvánka na zasadnutie MsZ dňa 30. novembra 2010

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva primítor mesta Prievidza Ing. Ján Bodnár zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 30.

novembra 2010 (utorok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…