24. Nov 2010 16:43

Pozvánka na zasadnutie MsZ dňa 30. novembra 2010

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva primítor mesta Prievidza Ing. Ján Bodnár zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 30.

novembra 2010 (utorok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…