21. máj 2021 8:22

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky - Nákup nerezového nábytku pre školskú jedáleň pri MŠ Ul. Mišúta v Prievidzi

Názov zákazky: „Nákup nerezového nábytku pre školskú jedáleň pri MŠ Ul. Mišúta v Prievidzi“. Miesto dodania: ŠJ pri MŠ Ul. Mišúta 731/2 v Prievidzi. Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka. Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru, CPV 39141000-2.

Celý dokument:

Návrh na plnenie kritérií:

Ilustračné foto:

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…