12. Jul 2011 5:45

Povinnosti právnických a fyzických osôb do 31.júla 2011

Mestský úrad Prievidza, oddelenie daní a poplatkov upozorňuje obyvateľov na povinnosti splátok do 31. júla 2011. Do toho dátumu je potrebné uhradiť II. splátku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zaplatiť II.

splátku dane za psa a II. splátku dane za nevýherné hracie prístroje.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…

Veľkonočné oslavy v Prievidzi

20. Mar 2023 8:25
Mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi pripravili pre…