12. Jul 2011 5:45

Povinnosti právnických a fyzických osôb do 31.júla 2011

Mestský úrad Prievidza, oddelenie daní a poplatkov upozorňuje obyvateľov na povinnosti splátok do 31. júla 2011. Do toho dátumu je potrebné uhradiť II. splátku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zaplatiť II.

splátku dane za psa a II. splátku dane za nevýherné hracie prístroje.

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.