20. máj 2011 7:40

Oznámenie o výberovom konaní

Mesto Prievidza vykonalo dňa 11.5.2011 výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ / riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Po zhodnotení výberového konania výberová komisia na základe výsledkov určila poradie uchádzačov o funkciu riaditeľ / riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska takto: miesto:  Mgr.

Petra Štefániková – ako najúspešnejšia  uchádzačka
 • miesto  : Vojtech Bartko
 • miesto :  Mgr. Ľubomír Macek
 • miesto  : Ing. Eleonóra Kovalíková
 • miesto  : Bc. Vladislav Leškovský, Ján Strmenský
 • miesto  : Mgr. Beáta Heldiová
 • miesto  : Dušana Škultétyová
 • miesto  : Mgr. Art. Alena Výskoková
 • V zmysle § 11 ods.4 písm. l) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení výberová komisia odporučila primátorke mesta navrhnúť Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi menovať riaditeľkou Kultúrneho a spoločenského strediska najúspešnejšiu uchádzačku výberového konania Mgr. Petru Štefánikovú. Návrh na menovanie riaditeľky Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 31.5.2011.

  Ďalšie aktuality

  Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

  7. Dec 2022 9:48
  Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

  Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

  6. Dec 2022 10:28
  Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

  Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

  2. Dec 2022 7:38
  V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.