20. máj 2011 7:40

Oznámenie o výberovom konaní

Mesto Prievidza vykonalo dňa 11.5.2011 výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ / riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Po zhodnotení výberového konania výberová komisia na základe výsledkov určila poradie uchádzačov o funkciu riaditeľ / riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska takto: miesto:  Mgr.

Petra Štefániková – ako najúspešnejšia  uchádzačka
 • miesto  : Vojtech Bartko
 • miesto :  Mgr. Ľubomír Macek
 • miesto  : Ing. Eleonóra Kovalíková
 • miesto  : Bc. Vladislav Leškovský, Ján Strmenský
 • miesto  : Mgr. Beáta Heldiová
 • miesto  : Dušana Škultétyová
 • miesto  : Mgr. Art. Alena Výskoková
 • V zmysle § 11 ods.4 písm. l) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení výberová komisia odporučila primátorke mesta navrhnúť Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi menovať riaditeľkou Kultúrneho a spoločenského strediska najúspešnejšiu uchádzačku výberového konania Mgr. Petru Štefánikovú. Návrh na menovanie riaditeľky Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 31.5.2011.

  Ďalšie aktuality

  Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

  17. Aug 2022 8:48
  Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

  Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

  15. Aug 2022 14:16
  Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

  Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

  15. Aug 2022 8:16
  Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…