20. Jul 2017 13:15

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje na prerušenia distribúcie elektrickej energie.

V termíne 03.08.2017 v čase od 11.00 h do 16:30 h bude prerušená distribúcia elektriny v lokalite Košovská cesta:

V termíne 9.8.2017 v čase od 08.30 h do 13.30 h bude prerušená distribúcia elektriny v lokalite Teplárenská ulica:


Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. upozorňuje, že dňa 22.8.2017 v čase od 06.30 h do 20.00 h bude prerušená distribúcia elektriny v lokalite Nábrežná ulica:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…