8. Aug 2012 12:28

Opravy kruhových objazdov a ostrovčekov

V meste Prievidza prešli kruhové objazdy rekonštrukciou a kvetinovou výsadbou.

V centre mesta na ulici A. Hlinku vysadili kruhový objazd študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb bezplatne. Celkom boli zrekonštruované a skrášlené štyri kruhové objazdy v mestskej časti Zapotôčky a v centre mesta.


Na cestných komunikáciách boli ostrovčeky v zlom stave. Po zimných mesiacoch sme zaznamenali niekoľko podnetov zo strany obyvateľov na nevyhovujúci stav dopravných ostrovčekov na cestách. V týchto týždňoch mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza zabezpečila údržbu ostrovčekov, pričom na tieto práce bolo preinvestovaných 740 eur. Rekonštrukcie sa dočkali iba ostrovčeky situované na mestských komunikáciách. Je potrebné dodať, že zaznamenávame veľa podnetov na zlý stav ostrovčekov nachádzajúcich sa na cestách ktoré nie sú v správe mesta.

Ďalšie aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

29. Sep 2023 13:20
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023…

Oznam o zatvorení pokladne

29. Sep 2023 10:12
Oznamujeme verejnosti, že pokladňa na mestskom úrade bude dňa 29. septembra 2023 od…

Problémy s bezprístrešnými obyvateľmi vyžadujú systematické…

28. Sep 2023 12:11
Problém s ľuďmi bez domova je v Prievidzi vypuklý rovnako ako takmer v každom meste…