Radosť zo šteniatka je veľká ale pri venčení netreba zabúdať na dôležité informácie. Nie je možné vodiť psa bez priameho, bezprostredného dozoru osoby, ktorá psa vedie. Mať psíka je predovšetkým  o veľkej zodpovednosti. Nezabúdajte, že psíka nemôžete voľne venčiť, alebo mať bez vôdzky na verejných priestranstvách ktoré sú vyznačené tabuľkou alebo vodorovným značením s nápisom „Zákaz voľného pohybu psa“ alebo s grafickým zobrazením:

Logo: Zákaz voľného pohybu psov

Zákaz voľného pohybu psa:
Vstup so psom je v meste zakázaný na detské a športové ihriská, športové areály a do areálov cintorínov, do úradných budov, zdravotníckych, školských, kultúrnych a sociálnych zariadení. Zakazuje sa voľný pohyb psa na týchto miestach:

 • Námestie slobody
 • Pribinovo námestie
 • Námestie piaristov
 • Námestie Jozefa Cígera Hronského
 • Pešia zóna, Ul. J. M. Hurbana
 • Ul. I. Bukovčana
 • Pešia zóna, Ul. K. Novackého
 • Evanjelický kostol, Ul. J. G. Tajovského
 • kostol Sv. Terézie z Lisieux

Výbehy pre psov:
Voľný pohyb psíkov je možný napr. vo výbehoch pre psov. Výbehy pre psov, kde je možné venčiť psa bez vôdzky sa nachádzajú v rôznych častiach mesta a sú označené tabuľkami:

 • Sídl. Mládeže – Nábr. Sv. Metoda pri Handlovke
 • Sídl. Píly – za Ul. J. Murgaša, chodník popri Handlovke
 • Mestský park – v časti od garáží na Riečnej ulici pozdĺž rieky Nitra až po piknikovú zónu
 • Nábrežný park – ZŠ Šafárika (oplotený výbeh)
 • Sídl. Necpaly – Kútovská ul. pri Necpalskom potoku
 • Sídl. Kopanice – Ul. Vl. Clemetisa pri vodárni
 • Sídl. Kopanice – Čerešňový sad
 • Park Priepadliská – stredná časť pozdĺž chodníka na pozemkoch mesta
 • Sídl. Žabník – za LIDLom (oplotený výbeh)
 • Park Skotňa – vrchná časť smerom k cintorínu

Nezabúdajme pri venčení psov na toleranciu voči druhým ľuďom.