17. Sep 2021 10:28

Obmedzenia na Ul. energetikov z dôvodu rekonštrukcie

Mesto Prievidza realizuje rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov. Pre zabezpečenie realizácie rekonštrukčných prác je nutné čiastočné, prípadne úplné vylúčenie dopravy a možnosti parkovania na priľahlých spevnených plochách a parkoviskách.

V prípade priaznivých poveternostných podmienok sú naplánované práce na pokládke nových asfaltobetónových vrstiev na komunikácii:

Rekonštrukcia MK Ulica energetikov – v termíne od 20.09 do 24.09.2021

Nakoľko sa bude jednať o čiastočné uzávierky miestnych komunikácií a chodníkov, žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy zmysle prenosného dopravného značenia.


Prosíme o zhovievavosť.

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…