Poslaním nášho Denného centra Bôbar je v prvom rade združovať seniorov a tým im pomáhať prekonať obdobie, ktoré u nich nastáva po odchode na zaslúžený odpočinok. Mnohí z nás celý život pracovali a vychovávali svoje deti. Táto činnosť nám vo významnej miere zaberala náš časový priestor. Neskôr, keď nám deti vyštudovali a zariadili si svoje životy, tak sa  naša práca stala jedinou, ktorá nám napĺňala  čas. Zrazu, keď sme ostali doma na dôchodku začala nám mnohým chýbať práca a denno-dený  styk s ľuďmi. V mnohých z nás sa začali objavovať určité negatívne psychologické stavy, ako napríklad: pocit samoty, pocit nepotrebnosti a iné negativistické stavy.

A práve na prekonanie týchto negatívnych  pocitov je naša ZO JDS 07 a Denné centrum zamerané. Členovia sa pravidelne stretávajú v zariadení denného centra 4 dni v týždni, od utorka do piatku. Ide o aktivity zamerané na socializáciu seniorov, podporu ich záujmových činností. Napríklad: krúžok šikovných rúk, prednášky a besedy, premietanie dokumentárnych filmov, vzdelávacie aktivity a rôzne iné činnosti. Tieto podujatia sa organizujú v zmysle plánu aktivít pre konkrétny kalendárny rok.