2. Jan 2012 9:26

Novoročný príhovor primátorky mesta

Nie je fyzicky možné byť s každým z Vás osobne, preto využívam možnosť pozdraviť a prihovoriť sa Vám prostredníctvom tlače a aspoň stručne urobiť bilanciu činnosti samosprávy za rok, s ktorým sme sa definitívne rozlúčili.

Rok 2011 bol na Slovensku jedným z najťažších po roku 1990. Ako nová primátorka som v decembri 2010 prevzala mesto s neprimeraným dlhom. Dlh mesta a mestských spoločností predstavoval k 1. januáru 2011 viac ako 15 miliónov eur. Prievidza dostala v roku 2011 prostredníctvom podielových daní od štátu na celý rok len 10 miliónov 700 tisíc eur , čo je takmer o 100 tisíc menej, ako bol počiatočný predpoklad. Samospráva ostala nedofinancovaná. Napriek ťaživej ekonomickej situácii sa nám podarilo znížiť dlh mesta takmer o 850 tisíc eur oproti roku 2010.
Pri rozhodovaní, akým spôsobom chcem pracovať a stáť v čele Prievidze, som musela zobrať do úvahy nepríjemný argument. Patríme do skupiny najviac zadlžených miest Slovenska. Mala som na výber dve cesty. Prvú, ktorá sa zdala byť oveľa jednoduchšia a znamenala pokračovať v trende ďalšieho zadlžovania. Druhá cesta znamenala bojovať s rastúcou zadlženosťou a neefektívnym vynakladaním zverených prostriedkov.
Daňou za logicky správnu cestu bol rad nepopulárnych opatrení. Spolu s vedením mesta, jeho zamestnancami a väčšou časťou zastupiteľstva som si vybrala druhú – nepopulárnu cestu, ktorá mala pochopiteľne aj nepríjemné stránky. Tak tomu bolo aj v prípade môjho rozhodnutia zoštíhliť aparát mestského úradu. Bolo prepustených takmer 40 zamestnancov, väčšina z organizačných dôvodov. Niektorí museli odísť z dôvodu neprofesionálnehoprístupu k práci alebo neprijateľnému postoju k hospodáreniu s mestskými financiami.
Zrušili sme množstvo zmlúv, zaťažujúcich mesto nevýhodnými podmienkami. Týmto opatreniami sme ušetrili približne 920 tisíc eur v porovnaní s rokom 2010, pričom v tejto sume nie sú zahrnuté úspory získané kontrolou a dôsledným dodržiavaním objednávkového systému u firmy TEZAS, s.r.o.
Zmena cien cestovného a úprava grafikonu tiež smerovala k pozitívnemu zníženiu finančného zaťaženia rozpočtu. Na miestnu hromadnú dopravu doplácame z mestského rozpočtu sumou približne 1 milión eur ročne.
Po dlhých prípravách a opakovanom prehodnocovaní boli schválené zmeny v daňovom zaťažení obyvateľov a schválený projekt spoplatnenia parkovania v centre mesta. Projekt parkovania už v roku 2012 zabezpečí okrem zdynamizovania dopravy aj ďalší príjem do mestskej pokladne. Finančný efekt z nového spôsobu parkovania bude použitý v prvom rade na budovanie nových parkovacích miest. Treba pritom zdôrazniť, že v Prievidzi ideme inou cestou ako v mnohých slovenských mestách. Prievidza neprenajme svoje parkoviská súkromným firmám. Parkovanie zostáva v rukách mesta, čím si zachová možnosť vplyvu vo svoj prospech.
Návrh na zrušenie dvoch základných škôl bol najviac komunikovaným opatrením v závere roka. Stále je sprevádzaný emóciami. Tie, bohužiaľ, u niektorých obyvateľov prevyšujú nad racionálnymi argumentmi, ktoré boli podkladom pre rozhodovanie poslancov. Veď pokles viac ako 1400 žiakov oproti roku 2005 znamená aj výrazný pokles dotácií od štátu na originálne kompetencie. Nepopulárne rozhodnutie prinesie úsporu v rozpočte každý rok približne 200 tisíc eur. Tieto financie v budúcnosti pomôžu ostávajúcim školách a konečne budeme môcť naše vzdelávacie inštitúcie aj opravovať a zveľaďovať.
O objektívnosti hodnotenia vlastnej práce možno pochybovať. Ale všetky racionalizačné kroky prievidzskej samosprávy od januára 2011 boli ohodnotené nezávislou britskou agentúrou Moody´s. Renomovaná zahraničná agentúra zlepšila rating – hodnotenie ekonomického vývoja Prievidze z negatívneho na stabilný. Pre nás všetkých je práve toto hodnotenie najlepším dôkazom zodpovednej politiky súčasného vedenia mesta. Nechceme ísť cestou Grécka a naše už tak zadlžené mesto utápať v ďalších dlhoch, ktoré by museli splácať ešte deti našich detí.
Výsledkom pozitívnych snažení bola aj návšteva prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča či prvého podpredsedu vlády Jána Figeľa. Ten nám objasnil zámery vlády pri riešení problému obchvatu Prievidze i budovaní rýchlostnej komunikácie smerom na Trenčín. Oba rozsiahle investičné plány začínajú nadobúdať reálne kontúry. Chcem zdôrazniť, že o výstavbu obchvatu mesta sa bezúspešne snažili predchádzajúci primátori viac ako 20 rokov. Dnešné vedenie mesta docielilo začatie výstavby už po roku od nástupu do funkcií.
Aj v zložitom období sme však robili všetko preto, aby bol život v meste Prievidza kvalitný a približujúci sa k životu v moderných mestách. Na zimnom štadióne bol realizovaný a spustený bezpečný a moderný systém chladenia. Prostredníctvom dcérskej spoločnosti UNIPA sme osvetlili dva najfrekventovanejšie priechody pre chodcov. Také, akými sa môžu pýšiť iba niektoré mestá na Slovensku – Bratislava, Košice a Trnava. A nebudú posledné.
Veľmi pozitívne vnímam pôsobenie zástupcu mesta v spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo. Spoločnými silami sa nám poradilo pre rok 2012 znížiť cenu tepla pre odberateľov z centrálneho zdroja. Sme asi jediné mesto na Slovensku, ktoré sa môže pochváliť takýmto úspechom v čase, keď ceny energií a najmä plynu rastú. Prievidza je v tomto celoslovenskou výnimkou. Pokles ceny tepla bude pre domácnosť znamenať až 60 eur ročne.
Keď sme pred rokom nastupovali do funkcií, futbal v Prievidzi prežíval zlé časy. Dnes s radosťou a pýchou sledujeme úspechy nového klubu a evidujeme prospešnú spoluprácu s mestom. Tá sa zhmotnila aj vo výmene trávnika na štadióne, či v zabezpečení nového umelého trávnika na cvičnom ihrisku pri Základnej škole na Ulici energetikov. Verím, že vďaka tomuto klubu sa do Prievidze vráti vyššia futbalová liga. Finančná podpora mesta smerovala výhradne k mládežníckym športovým klubom rôznych zameraní od basketbalistov, hokejistov, futbalistov, volejbalistov a podporili sme i ďalšie športové aktivity. Pre budúci rok sme pripravili nové možnosti financovania mládežníckeho športu cez centrum voľného času.
Ešte stále sme v priebehu roka riešili pozostatky záplav z 15. augusta 2010. Na jar bola zrekonštruovaná lávka pri Stavomontážach v hodnote viac ako 85 tisíc eur. Vodný živel poškodil aj oporný múr na križovatke ulíc Matice slovenskej a Nábrežia svätého Metoda. Opravu sme zabezpečili v celkovej hodnote viac ako 100 tisíc eur. Na jeseň nám evidovaní nezamestnaní pomohli cez osobitný projekt očistiť brehy riek na území mesta v rámci preventívnych protipovodňových opatrení.
Nový šat i tvár dostáva postupne pešia zóna na Ulici Andreja Hlinku. Jej rekonštrukciu realizujeme zo štrukturálnych fondov Európskej únie a výsledkom bude ďalšie skrášlenie centra mesta.
Na podnet viacerých obyvateľov sme vrátili tržnicu na pôvodné miesto do centra, čím sme docielili návrat k tradíciám klasického predaja záhradkárov formou predaja z dvora. Tu chcem osobitne poďakovať za pomoc a ústretovosť piaristom, rádovým sestrám i dekanovi našej farnosti.
Plne si uvedomujem potrebu mnohé veci vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty i tolerancie.
Využívam túto príležitosť na poďakovanie sa všetkým tým obyvateľom, poslancom mestského zastupiteľstva, zamestnancom mestských obchodných spoločností a zamestnancom mesta, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu Prievidze.
Rok 2011 bol mimoriadne náročný pre mňa i pre mesto Prievidza. Pre mňa najťažším nebol priamy riadiaci výkon, ale tlaky zo strany ľudí, ktorí stratili príjem z mesta alebo vplyv na chod mesta a nevedia sa s tým zmieriť. Zmieriť s tým, že sa už nedajú veci „dohodnúť“ . Pre mňa totiž neexistuje žiadny iný záujem, ako záujem obyvateľov mesta. Niektorí to nepochopili, iní stále neveria a keď nemôžu už nič iné, tak podkladajú polená pod nohy. Neprajníci sa vyhrážajú rôznymi útokmi – osobnými, verbálnymi aj mediálnymi, s cieľom ublížiť mi a zdiskreditovať moju osobu tak, ako to skúšali pred voľbami. Som však človek zásadový a neustúpim zo svojich postojov a princípov.
Vážení spoluobčania, ubezpečujem Vás, že vykonávam svoj mandát zodpovedne a podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Iba zodpovedným a racionálnym vedením a riešením vecí verejných môžeme zabezpečiť rozvoj investícií v meste a zároveň predísť situácii, ktorá tu reálne hrozila a stále hrozí – nútená správa. Čas určite ukáže a potvrdí správnosť mojich krokov a rozhodnutí.
A preto vyzývam všetkých ľudí dobrej vôle k spolupráci! Veď budúcnosť mesta je hlavne v rukách obyvateľov, poslancov, podnikateľských subjektov či živnostníkov, ktorí v Prievidzi žijú, pracujú a pôsobia.
Do roku 2012 si dávame predsavzatia a záväzky, ktoré smerujú k postupnému pretvoreniu nášho mesta na mesto moderné, mesto ktoré bude napredovať vo svojom rozvoji a mesto, ktoré sa bude výrazným spôsobom skrášľovať. Ako dôkaz týchto slov uvádzam len niektoré projekty, ktoré máme pripravené a ideme realizovať : veľkokapacitné parkovisko na Ulici M. Rázusa v časti Zapotôčky, projektovú dokumentáciu na spojovací chodník medzi časťou Necpaly a sídliskom Kopanice, projektovú dokumentáciu nového cintorína, či rekonštrukciu parku pred úradom práce.
Vážení spoluobčania,
zo srdca Vám prajem, aby aj Vaše osobné bilancovanie bolo čo najpozitívnejšie. Všetci si uvedomujeme zložitosť dnešných časov. O to viac a úprimnejšie chcem popriať každému najmä pokoj. Pokoj do rodín i pracovných kolektívov.
Do nového roka 2012 želám obyvateľom Prievidze viac krajších dní ako tých horších,
viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia.
Želám všetkým pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.
Spoločne si želajme dobré medziľudské vzťahy naplnené láskou;
pretože láska je základom všetkého okolo nás.
Požehnaný a úspešný rok 2012!
Katarína Macháčková
primátorka mesta Prievidza

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…