27. Jul 2011 9:29

Nová zvučka mesta Prievidza

Oznámenie vyhlasovateľa súťaže Mesto Prievidza ako vyhlasovateľ súťaže o zvučku mesta sa ospravedlňuje prihláseným autorom za časový sklz pri vyhodnocovaní a zverejnení, ktorý vznikol z personálnych a organizačných dôvodov. Dvanásť predložených návrhov bude hodnotených v najbližších dňoch tak, aby mestské zastupiteľstvo mohlo 30.augusta schváliť novú zvučku, ktorá vyjde ako víťazný návrh zo súťaže.

Do súťaže na zloženie zvučky mesta Prievidza sa prihlásilo až dvanásť autorov.

Ich tvorivý počin bude posudzovať odborná komisia, kreovaná z radov odborníkov i laikov, ktorú vymenuje na tento účel primátorka mesta. Na mestskom zastupiteľstve koncom augusta t.r. bude už oficiálna zvučka predmetom schvaľovania. Od septembra by sa teda mala začať používať zvučka na podujatiach mesta i v mestskom rozhlase ako jeden z významných symbolov mesta.

Ďalšie aktuality

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

28. Nov 2023 9:19
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na distribučnej sústave bude dnes od 7…

Projekt - Vianočný stromček odkazov do neba

24. Nov 2023 10:00
Nezisková organizácia Sv. Lujza, n.o. – Mobilný hospic organizuje projekt „Vianočný…