27. Jul 2011 9:29

Nová zvučka mesta Prievidza

Oznámenie vyhlasovateľa súťaže Mesto Prievidza ako vyhlasovateľ súťaže o zvučku mesta sa ospravedlňuje prihláseným autorom za časový sklz pri vyhodnocovaní a zverejnení, ktorý vznikol z personálnych a organizačných dôvodov. Dvanásť predložených návrhov bude hodnotených v najbližších dňoch tak, aby mestské zastupiteľstvo mohlo 30.augusta schváliť novú zvučku, ktorá vyjde ako víťazný návrh zo súťaže.

Do súťaže na zloženie zvučky mesta Prievidza sa prihlásilo až dvanásť autorov.

Ich tvorivý počin bude posudzovať odborná komisia, kreovaná z radov odborníkov i laikov, ktorú vymenuje na tento účel primátorka mesta. Na mestskom zastupiteľstve koncom augusta t.r. bude už oficiálna zvučka predmetom schvaľovania. Od septembra by sa teda mala začať používať zvučka na podujatiach mesta i v mestskom rozhlase ako jeden z významných symbolov mesta.

Ďalšie aktuality

Vianočný autobus MHD

29. Nov 2022 11:36
Mesto Prievidza si v spolupráci so SAD Prievidza a. s. pre cestujúcu verejnosť…

O inflačnú pomoc z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je…

29. Nov 2022 9:07
Prinášame stručné informácie, ako o dotáciu z Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny…

Plánovaná oprava verejného vodovodu - sídlisko Necpaly

29. Nov 2022 8:00
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. upozorňuje obyvateľov…