8. Nov 2012 9:03

Návrh Doplnku č. 1 k VZN 132-2012 o používaní zábavnej pyrotechniky

Návrh: Doplnok č. 1, ktorým sa dopĺňa znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 132/2012 o používaní zábavnej pyrotechniky

celý dokument ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…