9. Nov 2010 15:23

Námestie na Ul. energetikov prešlo rekonštrukciou

Námestie na Ul. energetikov v Prievidzi prešlo v uplynulom období kompletnou rekonštrukciou. V rámci nej bola položená nová zámková dlažba, opravená fontána, umiestnené nové stĺpy verejného osvetlenia, lavičky a smetné nádoby. Celkový vzhľad námestia dotvára nová zeleň. Náklady na rekonštrukciu námestia dosiahli sumu takmer 100 tis.

€ a v plnej miere ich znášal súkromný investor. Mesto sa na tejto rekonštrukcii priamo nepodieľalo, umožnilo však investorovi získať do prenájmu časť pozemku za symbolické nájomné, na ktorom vybudoval prízemný objekt s drobnými prevádzkami. Vybudovaný prízemný objekt vhodne uzatvára námestie od hlavnej cesty a zároveň tvorí akúsi hlukovú bariéru medzi letnou terasou a obytnou zónou.

Nové námestie 8. novembra 2010 slávnostne otvorili predstavitelia mesta Prievidza. Pásku prestrihol primátor mesta Prievidza Ing. Ján BODNÁR, zástupca primátora mesta Prievidza Ing. Milan DÉRER a poslanec MsZ a predseda Výboru obvodu číslo IV – Kopanice Michal DOBIAŠ. Všetci prítomní vyjadrili presvedčenie, že nová fontána v tejto lokalite je začiatkom príbehu, ktorý bude čoskoro pokračovať rekonštrukciou fontány na Námestí slobody v Prievidzi.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…

Začalo jarné čistenie komunikácií

22. Mar 2023 10:49
TSMPD s.r.o. spustili od 6.marca jarné čistenie miestnych komunikácií. Zametacie…

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…