9. Nov 2010 15:23

Námestie na Ul. energetikov prešlo rekonštrukciou

Námestie na Ul. energetikov v Prievidzi prešlo v uplynulom období kompletnou rekonštrukciou. V rámci nej bola položená nová zámková dlažba, opravená fontána, umiestnené nové stĺpy verejného osvetlenia, lavičky a smetné nádoby. Celkový vzhľad námestia dotvára nová zeleň. Náklady na rekonštrukciu námestia dosiahli sumu takmer 100 tis.

€ a v plnej miere ich znášal súkromný investor. Mesto sa na tejto rekonštrukcii priamo nepodieľalo, umožnilo však investorovi získať do prenájmu časť pozemku za symbolické nájomné, na ktorom vybudoval prízemný objekt s drobnými prevádzkami. Vybudovaný prízemný objekt vhodne uzatvára námestie od hlavnej cesty a zároveň tvorí akúsi hlukovú bariéru medzi letnou terasou a obytnou zónou.

Nové námestie 8. novembra 2010 slávnostne otvorili predstavitelia mesta Prievidza. Pásku prestrihol primátor mesta Prievidza Ing. Ján BODNÁR, zástupca primátora mesta Prievidza Ing. Milan DÉRER a poslanec MsZ a predseda Výboru obvodu číslo IV – Kopanice Michal DOBIAŠ. Všetci prítomní vyjadrili presvedčenie, že nová fontána v tejto lokalite je začiatkom príbehu, ktorý bude čoskoro pokračovať rekonštrukciou fontány na Námestí slobody v Prievidzi.

Ďalšie aktuality

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

28. Nov 2023 9:19
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na distribučnej sústave bude dnes od 7…

Projekt - Vianočný stromček odkazov do neba

24. Nov 2023 10:00
Nezisková organizácia Sv. Lujza, n.o. – Mobilný hospic organizuje projekt „Vianočný…