15. Aug 2013 12:31

Nákup potravín – cestoviny, cukor, koreniny a iné pre ŠJ pri MŠ

Názov zákazky: „Nákup potravín – cestoviny, cukor, koreniny a iné pre ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“. Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru. Miesto dodania: Školské jedálne pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza – adresy sú uvedené v tabuľke - príloha č. 1. Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva a na dodávanie tovaru budú priebežne zasielané objednávky

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.

Rozprávkové javisko 2023

27. Mar 2023 7:43
Dňa 23. 3. 2023 sa v RKC v Prievidzi uskutočnila regionálna prehliadka detskej…