29. Apr 2015 7:42

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza - Kopanice

Modernizácie verejného osvetlenia v Prievidzi sa dočkali aj Ulica K. Novackého a Cesta V. Clementisa.

Predmetom projektu modernizácie bola realizácia vonkajšieho osvetlenia ulice K. Novackého a Cesty V. Clementisa. Modernizácia vonkajšieho osvetlenia bola rozdelená do troch úsekov:

– úsek „A“: vonkajšie osvetlenie Ul. K. Novackého od križovatky s ulicami Mariánskou, M. Medveckej, a M. Benku po križovatku s ulicami M. Gorkého a Na karasiny v miestnej časti Kopanice. Vetva osvetlenia bude v novom systéme obsahovať 24 svietidiel.
– úsek „B“: vonkajšie osvetlenie Cesty V. Clementisa od križovatky s ulicami M. Gorkého a Na karasiny po nákupné stredisko, celkovo tu bude 6 ks svietidiel
– úsek „C“: vonkajšie osvetlenie Cesty V. Clementisa od nákupného strediska až po križovatku so Včelárskou ulicou, bude tu až 41 svietidiel.

RTV Prievidza:

V jednotlivých úsekoch boli položené nové káblové rozvody, osvetlenie bolo navrhnuté s použitím 9 m vysokých oceľových pozinkovaných kužeľových stožiarov umiestnené v betónových základoch. Každý stožiar je pripojený na uzemňovač, pre jednotlivé rozvodné sústavy je navrhnutá vonkajšia uzemňovacia sieť. Jednotlivé úseky sú napájané z jestvujúcich rozvádzačov verejného osvetlenia. Svietidlá sú umiestnené priamo na stožiari a sú vybavené krytom, ktorý bráni šíreniu svetelného smogu. Svetelným zdrojom je sodíková výbojka 150 W.

Súčasťou projektu bola aj výmena 159 ks svietidiel na jestvujúcich stožiaroch verejného osvetlenia na Ulici na Karasiny a v priľahlých uličkách.

Cena predmetného diela predstavuje sumu 159 992,77 € vrátane DPH, z toho 151 992,97 € je nenávratný finančný prostriedok z fondov Európskeho spoločenstva (95 %), 5 % je hradené z vlastných zdrojov mesta.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…