13. Aug 2013 6:40

Modernizácia parkovísk

Mestská spoločnosť UNIPA je prevádzkovateľom dvoch parkovísk v centre Prievidze, ktoré tento rok zaznamenajú významnú modernizáciu a zároveň estetizáciu. Vďaka novej koncepcii sa v týchto dňoch uskutočnila renovácia zábradlia na parkovisku na Dlhej ulici.

Ku skrášleniu parkoviska na Dlhej ulici prispeje aj výsadba zelene, ktorá spríjemní atmosféru.
Druhé z parkovísk, patriace do správy mestskej spoločnosti na Ulici A. Hlinku, prejde v najbližších týždňoch kompletnou výmenou zábradlia a výsadbou zelene. Radikálnou zmenou na tomto parkovisku bude aj položenie nového asfaltového povrchu. Na rekonštrukciu parkovísk na Dlhej ulici boli využitý aj aktivační pracovníci mesta Prievidza. Tieto aktivity prevádzkovateľa budú slúžiť najmä k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu užívateľov.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…