27. Oct 2020 12:01

Mimoriadne otváracie hodiny na cintoríne v Prievidzi ZRUŠENÉ

TSMPD, s.r.o., Správa cintorínov v k. ú. Prievidza oznamuje verejnosti, že z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID – 19 RUŠÍ mimoriadne otváracie hodiny v predajni pohrebnej služby a mimoriadne otváracie hodiny na cintoríne na Mariánskej ulici počas jesenných sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.

Predajňa pohrebnej služby je pre verejnosť prístupná len v pracovných dňoch od 7.30 do 16.00, počas ktorých sa vybavujú pohrebné obrady. Pohrebné obrady sa konajú v pracovných dňoch v čase 12.00, 13.30 a 15.00 a v prípade potreby aj o 10.30 h.

NON STOP SLUŽBA na prevoz zomrelých z miesta bydliska, resp. z miesta úmrtia na tel. čísle 0910 500 990 je k dispozícii 24 hodín denne.

Informácie o hrobových miestach a otváracích hodinách poskytnú zamestnanci Pohrebnej služby záujemcom aj na telefónnych číslach 046/541 34 13 a 0911 042 518.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…