17. máj 2021 14:12

Meteorologická a hydrologická výstraha pre okres Prievidza

Pre okres Prievidza bola vydaná hydrologická výstraha 3. stupňa pre povodeň z trvalého dažďa a meteorologická výstraha 2. stupňa upozorňujúca na výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 15 - 35 mm.

Hydrologická výstraha pre okres Prievidza

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre okres Prievidza výstrahu 3. stupňa pre povodeň z trvalého dažďa, ktorá trvá do 18. mája 2021, do 9:00.

Vzhľadom na spadnutý a na očakávaný trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s dosiahnutím a prekročením vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný 17. mája 2021 o 18:00.

Meteorologická výstraha pre okres Prievidza

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre okres Prievidza výstrahu 2. stupňa pre okres Prievidza, ktorá platí do 18.5.2021, 00:00. Výstraha upozorňuje na dážď. Očakáva sa výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 15 – 35 mm.

Vzhľadom na predchádajúce zrážky a nasýtenosť povodí predstavuje tento úhrn zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

Aktuálne informácie o vydaných výstrahách nájdete na www.shmu.sk.

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…