12. Sep 2012 10:59

Mesto Prievidza sa rozhodlo sociálne

Mestské zastupiteľstvo na augustovom rokovaní zrušilo Doplnkom č. 2 Doplnok č. 1. k VZN č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza.

Toto VZN s doplnkom č.1 určovalo sumu úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a opatrovateľskú službu najmenej vo výške 50 % ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby.

Novela zákona o sociálnych službách však povoľuje mestám a obciam slobodne určiť výšku oprávnených nákladov za sociálne služby, v prípade mesta Prievidza v Zariadení pre seniorov ako aj za opatrovateľskú službu. V praxi to znamená, že obyvatelia v Zariadení pre seniorov a ani klienti opatrovateľskej služby nebudú musieť platiť zvýšené poplatky. Tento scenár nebol vo všetkých mestách rovnaký. V niektorých prípadoch sa samosprávy miest rozhodli neznížiť poplatky. V Prievidzi však naďalej zostáva v platnom znení pôvodné VZN č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza. Pre konkrétnosť uvádzame, že úhrada za poskytovanú opatrovateľskú službu bola a ostane v pôvodnom systéme 1,20 €/ hodinu, zvýšená úhrada by predstavovala 2,00 €/hodinu.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…