25. Nov 2021 9:31

Lockdown znamená zatvorené športoviská

Vláda SR na svojom zasadnutí vyhlásila na celom území Slovenskej republiky núdzový stav, ktorý začal platiť od dnes, t.j. od 25. novembra 2021. Uvedené opatrenia sa dotknú aj režimu na športoviskách.

Opatrenia vyplývajúce z núdzového stavu sa dotknú aj športovísk v meste Prievidza:

-Počas trvania lockdownu bude krytá plaváreň zatvorená. Prvým dňom zatvorenia je 25.november 2021.

Športová hala bude pre verejnosť zatvorená. Športová hala bude otvorené len pre výkon profesionálnych súťaží športového charakteru.

Zimný štadión bude počas trvania lockdownu bude pre verejnosť zatvorený.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…