12. Apr 2016 9:21

Knižnica vyhlasuje súťaž v písaní poézie a prózy

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi vyhlasuje prvý ročník literárnej súťaže v písaní poézie a prózy - "Domov, srdce, rodina - žena".

Súťaž je vyhlásená k Európskemu roku boja proti násiliu páchaného na ženách.Je určená pre študentov gymnázia, stredných škôl, dospelých i seniorov.

Podmienky súťaže:
Každý účastník súťaže môže zaslať 3-5 vlastných básní, alebo 1-3 prozaické útvary v rozsahu najviac 5 strán v dvoch exemplároch.
Téma: Domov, srdce, rodina – Žena
Každý kto má chuť zapojiť sa, môže príspevky priniesť – doručiť do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi na Záhradnícku ulicu 21 do 1. septembra 2016.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 25.9.2016.

Tešíme sa na všetkých účastníkov a ich práce!

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…