7. máj 2013 15:49

Doplnok č. 1 k VZN 131/2012

Doplnok č. 1 ktorým sa dopĺňa znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza

ico_pdf_46 Celé znenie Doplnku č. 1

ico_pdf_46 Príloha č. 2

ico_pdf_46 Príloha č. 3

ico_pdf_46 Príloha č. 4

ico_pdf_46 Všeobecne záväzné nariadenie č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v znení Doplnku č. 1 s vyznačením zmien (VZN v tomto znení bude platné 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli)

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…