20. Mar 2013 13:04

Doplnenie CMPZ

Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia vydal dňa 14.11.2012 pre mestskú spoločnosť UNIPA určenie pre rozšírenie a zmeny v Centrálnej mestskej parkovacej zóne (CMPZ). Zmeny sa budú týkať doplnenia existujúcej CMPZ.

Doplnenie niektorých častí v existujúcej CMPZ bolo predmetom rokovania mestského zastupiteľstva 29. januára 2013. Predchádzalo mu viacero podnetov zo strany bytových spoločenstiev volebného obvodu I. Momentálne je doplnenie projektu v prípravnej fáze.

Doplnením zóny vznikne približne 100 už existujúcich parkovacích miest, ktoré doposiaľ neboli začlenené do zóny. Miesta vyčlenené pre motorové vozidlá budú doplnené na uliciach : J. Jesenského, Šumperskej, M. Mišíka, G. Švéniho, Dlhej, Rastislavovej a na Ulici Matice slovenskej. Začiatok prác na doplnení CMPZ sa predpokladá v jarných mesiacoch roka 2013, ale bude záležať aj od klimatických podmienok.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…