16. Jun 2021 7:46

Dobrovoľnći zveľadili Mariánsky vŕšok

Dňa 11.06.2021 sa konalo dobrovoľnícke podujatie tradične organizované Nadáciou Pontis.

V roku 2021 bola v rámci projektu Naše mesto realizovaná akcia -Vyčistíme spolu vyhliadku na Mariánskom vŕšku – dobrovoľníci z fi Nestlé Slovensko, s.r.o. od 9:00 do 12:00, Aktivita: hrabanie, čistenie pod zábradlím. Čistenie kovového zábradlia oceľovými kefami, brúsnym papierom, odmastenie technickým benzínom, natieranie syntetickou farbou.

Mariánsky vŕšok je spojnicou s našou minulosťou tu v Prievidzi. Je pamätníkom najstaršej histórie mesta, lokalizácia Prievidzského hradu z roku 1276 sa predpokladá práve na tomto mieste. Vyhliadka, ktorú chceme vyčistiť, sa nachádza na vrchole hradného vrchu a je akousi spojnicou s minulosťou. Za pomoci dobrovoľníkov by sme chceli natrieť zábradlie vyhliadky, pohrabať okolie a pozbierať konáre.

V rovnaký deň dobrovoľníci z firmy Slovenské elektrárne a.s. od 12:00 do 15:00 sanovali múr na cintoríne, odstraňovali grafiti kefami, brúsením.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…