2. Nov 2012 5:57

Divadelné predstavenie seniorského divadla

Počas mesiaca október, kedy sme si pripomenuli úctu k starším bolo realizovaných niekoľko projektov zameraných práve na seniorov. Predstavenie seniorského divadla bolo jedno z podujatí projektu Seniorart, ktorý realizovalo Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi spolu s občianskym združením K-2000 práve počas Mesiaca úcty k starším - v októbri. Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Predstavenie seniorského divadla tvorilo cyklus stretnutí – tvorivých dielní divadla – zameraný na spracovanie spomienok a zážitkov, či priamo prežitých tráum seniorov a ich transformácia do divadelného tvaru za asistencie pedagóga dramatickej výchovy a divadelníkov. S cieľom relaxácie, uvoľnenia, boli nastoľované a dramatizované témy, pre seniorov osobitne citlivé: spomienky z mladosti, aktuálne prežívanie staroby, prekonávanie nemoci, strachu a obáv zo smrti, nevďaku, schopnosť dialógu s rodinou, širším spoločenstvom, mladšou generáciou… Skupinu účastníkov v súčasnosti tvorili seniori, záujemcovia z klubov dôchodcov, resp. denných centier, inklinujúci k tomuto druhu umeleckého prejavu. Skupina seniorov je už v súčasnosti vytvorená a stretáva sa.

Cieľom ich stretnutí je, aby skupina so svojim priateľským ovzduším pôsobila ako liečivý prostriedok – už samotným faktom, že každému účastníkovi umožní „byť videný a počutý“ a ich spomienky a zážitky budú predmetom vzájomnej interpretácie a divadelného spracovania od jednoduchej pantomímy, cez monológy a dialógy, až po akčné scény. Vyústením cyklu bolo kratšie divadelné predstavenie prezentované najskôr v kruhu klubu a následne pred verejnosťou. Súčasťou projektu bolo divadelné predstavenie seniorského divadla s názvom Divadlo v záhrade s hrou Stoličky.

Kultúrne a spoločenské stredisko participuje aj na projekte výtvarných dielní pre seniorov, ktoré sa v súčasnosti realizujú v priestoroch Domu kultúry a ktoré zostavilo občianske združenie K-2000.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. V. Benedikta,…

19. Aug 2022 8:08
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.