10. Sep 2013 13:12

Deň mobility v Prievidzi

Mesto Prievidza, autoškola EKO UNIVERS, SAD Prievidza pod záštitou primátorky mesta Prievidza Kataríny Macháčkovej organizujú Deň mobility 2013 v Prievidzi. Metropola hornej Nitry sa zapojí do Európskeho týždňa mobility viacerými sprievodnými akciami. V stredu 18. septembra 2013 bude MHD zadarmo pre cestujúcich, ktorí sa preukážu vlastným vodičským preukazom.

„Deň mobility je súčasťou Európskeho týždňa mobility, ktorý sa koná každoročne v závere septem-bra. Ide o celoeurópsku iniciatívu, preto sme prišli s návrhom, aby sa tento rok zapojila opäť aj Prie-vidza. Po dohode s partnermi sme sa rozhodli zorganizovať deň bez áut v Prievidzi v stredu 18. septembra 2013,“ vysvetľuje František Králik z autoškoly EKO UNIVERS.
„Podujatie je zamerané na povzbudzovanie využívať viac alternatívne formy dopravy a cestovania, zvyšovanie povedomia a informovanosti obyvateľov vo sfére organizovania mobility v mestách a obciach, a tiež na zdôraznenie problémov pochádzajúcich zo znečisťovania dopravou,“ priblížila primátorka mesta Katarína Macháčková.

MHD bude zadarmo. Na vodičský preukaz
„Okrem edukatívnej časti Dňa mobility chceme verejnosť povzbudiť k uprednostneniu verejnej do-pravy pred individuálnou dopravou. Preto sme sa počas tohto dňa rozhodli zabezpečiť MHD zdar-ma pre ľudí, ktorí vodičským preukazom šoférovi v autobuse preukážu, že svoje auto nechali doma a cestujú verejnou dopravou,“ hovorí generálny riaditeľ SAD Prievidza Michal Danko.

Pre bezplatné cestovanie v mestskej hromadnej doprave bude potrebné preukázať sa vlastným vodičským preukazom. MHD bude v týchto podmienkach zdarma počas celého 18.septembra 2013.

Deň mobility a bezpečnosti na cestách
Pripravené je aj sprievodné podujatie s ústrednou témou Dieťa ako najslabší a najzraniteľnejší účastník cestnej premávky. Na jeho programe budú spolupracovať SAD Prievidza a.s., Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Prievidza, Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl a žiaci Základnej školy, Ul. Rastisla-vova. Tieto inštitúcie usporiadajú počas Dňa mobility 18. septembra 2013 od 9.00 na Námestí slo-body ukážky vyučovania dopravnej výchovy na mobilnom detskom dopravnom ihrisku ako aj ukáž-ky práce záchranných zložiek a polície.

Časový harmonogram:
9.00 – Otvorenie za účasti primátorky mesta Prievidza JUDr. Kataríny Macháčkovej
9.15 – 12.00 – ukážky vyučovania dopravnej výchovy žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ
– ukážky dopravy vozidlami osôb s obmedzenou mobilitou v SAD Prievidza
– ukážky z práce hasičského zboru a poskytovania prvej pomoci pri dopravnej nehode
– ukážky z riadenia cestnej premávky a poslania dopravnej polície
12.15 – Záver a zhodnotenie ukážok a práce na detskom dopravnom ihrisku

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…