2. Jun 2011 5:05

Darček mesta Prievidza deťom

Na Medzinárodný deň detí, v stredu 1. júna,  primátorka mesta Katarína Macháčková za účasti   viceprimátorky Heleny Dadíkovej a poslancov mestského zastupiteľstva prestrihla pásku na štyroch nových detských ihriskách. Najmladší obyvatelia sídlisk Mládež, Píly, Zapotôčky a Sever sa z darčeka potešili a odovzdávanie oživili aj zaujímavým programom. Štyri nové ihriská predstavujú darček mesta Prievidza jeho najmladším obyvateľom.

Na sídlisku Mládež ihrisko obsahuje kombinovanú zostavu MIDI a pružinové aj prevažovacie hojdačky. Odovzdávanie ihriska spestrili žiaci   MŠ na Ul. M. Mišíka   folklórom a deti zo ZŠ na Rastislavovej ul.  predviedli country tanec aj vlastnú pieseň zameranú na ekológiu.

Na Zapotôčkoch sa do programu zapojili deti z MŠ na Ul. A. Mišúta a Ul. J. Matušku, ako aj obe základné školy z ulíc  P. J. Šafárika a P. Dobšinského s naozaj bohatým program. Pri otvorení ihriska asistovali spev, tanec aj divadlo.

Na sídlisku Sever oslávili svoj sviatočný deň aj nové ihrisko spevom a športovým tancom deti z MŠ na Ul. M. Gorkého, Ceste V. Clementisa a ZŠ na Ul. energetikov.

Ihrisko na Sídlisku Píly je mierne odlišnej zostavy a obsahuje domček so šmýkačkou a dve pružinové hojdacie žaby. Pri odovzdávaní sa milým programom spojenia tanca a slovenčiny predstavili žiaci z 1. ZŠ na Ul. S. Chalupku.

Primátorka mesta Katarína Macháčková všetkým deťom zaželala k MDD hlavne veľa zdravia a energie, aby sa mohli na ihriskách dosýta vyšantiť a aktívne sa zabávať.  Rovnako im popriala dobrých a láskavých  rodičov a školákom aj dobré vysvedčenia.

Viceprimátorka potom zavítala aj na Námestie slobody, kde na mieste starej fontány vzniklo vďaka spoločnosti SMMP, s.r.o., improvizované pódium. Škôlkari z MŠ na Ul. A. Mišúta ho ozdobili počas doobedia svojimi výtvarnými prácami. Ukázali však, že sú zdatní nielen výtvarne.  Sólovo i spoločne spievali a recitovali to, čo ich naučili  panie učiteľky.

Za svoje snaženie dostali sladkú odmenu. 

Ďalšie aktuality

Minister hospodárstva Karel Hirman navštívil región Hornej…

31. Mar 2023 12:43
30. marca navštívil mesto Prievidza Ing. Karel Hirman, minister hospodárstva…

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…