4. Nov 2020 14:18

Ďalšia etapa rekonštrukcie Sochy sv. Jána Nepomuckého ukončená

Začiatkom októbra bola ukončená ďalšia etapa reštaurátorských prác na projekte „Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký, č. ÚZPF 878/1-2, Prievidza, Ulica A. Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi“.

Počas tejto fázy akademický sochár Dušan Hagara, zreštauroval spodný podstavec piliera. Mesto Prievidza pristúpilo k tejto rekonštrukcii s podporou Ministerstva kultúry SR, ktoré mu poskytlo dotáciu vo výške 1500€ zo svojej rozpočtovej kapitoly na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. Aj prostredníctvom tejto spolupráce môže Mesto Prievidza naďalej pokračovať v obnove kultúrnych pamiatok na svojom území.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…