4. Nov 2020 14:18

Ďalšia etapa rekonštrukcie Sochy sv. Jána Nepomuckého ukončená

Začiatkom októbra bola ukončená ďalšia etapa reštaurátorských prác na projekte „Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký, č. ÚZPF 878/1-2, Prievidza, Ulica A. Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi“.

Počas tejto fázy akademický sochár Dušan Hagara, zreštauroval spodný podstavec piliera. Mesto Prievidza pristúpilo k tejto rekonštrukcii s podporou Ministerstva kultúry SR, ktoré mu poskytlo dotáciu vo výške 1500€ zo svojej rozpočtovej kapitoly na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. Aj prostredníctvom tejto spolupráce môže Mesto Prievidza naďalej pokračovať v obnove kultúrnych pamiatok na svojom území.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…