16. Jul 2013 12:59

Banícky jarmok 2013 - pokyny pre záujemcov

Mesto Prievidza, organizátor Baníckeho jarmoku 2013, oznamuje všetkým záujemcom o predajné miesto, že

-dňa 19. júla 2013 je uzávierka podávania akýchkoľvek nových žiadostí na predajné pozície na tradičný Banícky jarmok 2013.

-dňa 15. augusta 2013 je uzávierka návratnosti (t. j. vrátenia úplne, podľa predtlače a pokynov, správne i pravdivo vypísaných) záväzných prihlášok mesta

Prievidza na tradičný Banícky jarmok 2013,vydaných organizátorom na základe Pokynov pre účastníkov príležitostného trhu Banícky jarmok 2013, č.2.5-5-2013/85966, zo dňa 04. júla 2013.

Organizátor príležitostného trhu upozorňuje, že uvedené termíny sú záväzné a žiada o ich dodržanie.

Žiadosti a prihlášky, ktoré prídu do podateľne Mestského úradu v Prievidzi po hore uvedených dátumoch budú potupne vybavené, iba v prípade uvoľnenia trhového miesta, teda odhlásenia sa niektorého trhovníka z účasti na príležitostnom trhu Banícky jarmok 2013.

Mesto Prievidza Vám ďakuje za pochopenie a spoluprácu.


Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…