16. Jul 2013 12:59

Banícky jarmok 2013 - pokyny pre záujemcov

Mesto Prievidza, organizátor Baníckeho jarmoku 2013, oznamuje všetkým záujemcom o predajné miesto, že

-dňa 19. júla 2013 je uzávierka podávania akýchkoľvek nových žiadostí na predajné pozície na tradičný Banícky jarmok 2013.

-dňa 15. augusta 2013 je uzávierka návratnosti (t. j. vrátenia úplne, podľa predtlače a pokynov, správne i pravdivo vypísaných) záväzných prihlášok mesta

Prievidza na tradičný Banícky jarmok 2013,vydaných organizátorom na základe Pokynov pre účastníkov príležitostného trhu Banícky jarmok 2013, č.2.5-5-2013/85966, zo dňa 04. júla 2013.

Organizátor príležitostného trhu upozorňuje, že uvedené termíny sú záväzné a žiada o ich dodržanie.

Žiadosti a prihlášky, ktoré prídu do podateľne Mestského úradu v Prievidzi po hore uvedených dátumoch budú potupne vybavené, iba v prípade uvoľnenia trhového miesta, teda odhlásenia sa niektorého trhovníka z účasti na príležitostnom trhu Banícky jarmok 2013.

Mesto Prievidza Vám ďakuje za pochopenie a spoluprácu.


Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. V. Benedikta,…

19. Aug 2022 8:08
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.